Eğitimlerimiz

Covid-19 sürecinde, tüm yüz yüze eğitim programlarımız çevrim içi olarak devam etmektedir.

Programlarımız senkron ve asenkron eğitimlerden oluşmaktadır.

Senkron eğitimler, katılımcıların belirlenen zamanda farklı mekanlarda, iletişim teknolojilerini kullanarak eş zamanlı gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetleridir. Sanal oturumlar bu eğitim faaliyetlerine örnek gösterilebilir.

Asenkron eğitimler, katılımcıların farklı zamanlarda farklı mekanlarda, iletişim teknolojilerini kullanarak eş zamanlı olmayarak gerçekleştirdikleri eğitim faaliyetleridir. Eğitsel videolar bu eğitim faaliyetlerine örnek gösterilebilir. 

Katılmak istediğiniz eğitimin başvuru formunu doldurduğunuzda, Vakıf operasyon birimimiz sizinle iletişime geçerek, gerekli organizasyonu yapacaktır.

Eğitimlerimiz ücretsizdir.

Türkiye’nin Mühendis Kızları

Türkiye’nin Mühendis Kızları eğitimleri Limak Vakfı sponsorluğunda yürütülmektedir.

devamını oku

Yarınım Kız Kardeşim

Yarınım Kız Kardeşim eğitimleri Coca-Cola Türkiye sponsorluğunda yürütülmektedir.

devamını oku

Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı

Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı Eğitim Programı, senkron ve asenkron modüllerden oluşmaktadır. Katılımcıların etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımlarını yaparken referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır. Aynı zamanda oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

devamını oku

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik programının kaynak ve kılavuz kitap içerikleri, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, Hollanda merkezli Aflatoun: Çocuğun Sosyal ve Finansal Girişimi programından uyarlanmıştır. Türkiye’de programın uygulanması 2015 yılından beri Öğretmen Akademisi Vakfı ve Aflatoun International’ın işbirliği ile gerçekleşmektedir Uluslararası bir programın Türkiye versiyonu olan bu program ilkokul ve ortaokul öğrenim gören öğrencilerin sosyal ve finansal okuryazarlık konusunda bilgilerinin arttırılması ve öğrenci merkezli yaklaşımla aktif öğrenme yöntemlerinin kullanılarak bu becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.

devamını oku

Ögretmenin Kimyasi

Bu eğitimde, lise kimya dersi öğretmenlerinin alternatif ve yaratıcı fen eğitimi konularında bilgilerini arttırarak disiplinler arası eğitim yöntem ve tekniklerini sınıflarında uygulayabilir olmaları hedeflenmektedir.

devamını oku

Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin

Bu eğitimde öğretmenlerin, kendi yaratıcılık potansiyellerinin farkına varmaları, sınıflarında yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanarak, öğrencilerinin bu becerileri kazanmalarına destek vermeleri hedeflenmektedir.

devamını oku

Özel Okullara Yönelik Programlar

Vakıf kaynaklarımız doğrultusunda, eğitimlerimizde kontenjan önceliğini resmi okullarda görev yapan öğretmenlerimize vermekteyiz.

devamını oku