Programın Hedefleri

​İnsanlık tarihindeki bütün keşifler ve buluşlar merak sayesinde olmuştur. Doğa olayları da bunların başında gelmektedir. Güneşin gece, ayın gündüz kaybolması, insanların ilgilerini çekmiş, bu merak da Dünyanın yuvarlak olduğunu keşfetmelerini sağlamıştır. Merak olmadan bilim olmaz. Yeni kavramların ve yeni teorilerin gelişmesini sağlayan insanın merak duygusudur. Doğa Eğitiminde STEM Uygulamaları, sınıf dışı faaliyetlerle öğrencilerin doğada gözlem yapmalarını, deneme yanılmalarla keşfetmelerini, böylece kalıcı öğrenmeyi pekiştirmelerini amaçlayan bir eğitim programıdır. Program, öğrencilerin öğretmenleri aracılığı ile doğadan esinlenerek ve STEM disiplinlerini aktif olarak kullanarak, günlük yaşam problemlerine çözüm üretebilmesini ve tasarımlar yapmasını hedeflemektedir.  

Program boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Bilimsel Sorgulama ve Merak
  • Sorgulama Temelli Bilim
  • Çocukların Fen Öğrenimi
  • Okul Dışı Öğrenme Ortamları
  • STEM Nedir?
  • 21. Yy Becerileri
  • Mühendislik Tasarım Süreçleri
  • Doğadan Tasarıma

​Aynı zamanda oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilkokul 2., 3. ve 4. Sınıflarında görev yapan tüm sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir.

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Diğer Eğitimler
* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, Öğretmen Akademisi Vakfı eğitim katılım belgesine dijital olarak eKampüs üzerinde erişebileceklerdir.

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

​Doğa Eğitiminde STEM Uygulamaları Eğitimi ve diğer eğitimlerimize eKampüs uzaktan eğitim platformumuzda erişebilirsiniz. Eğitimlerimize kayıt olmak için eKampüs'e giriş yapmanız gerekmektedir. eKampüs'e giriş yaptıktan sonra "Kayıt Olabileceğiniz Mesleki Gelişim Eğitimleri" bölümünde kayıt olmanız için sizi bekleyen eğitimlerimizi bulabilirsiniz.

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.