orav loader
eKampüs Eğitim Programlarımız

Öğretmen Akademisi Vakfı olarak, yüz yüze / sınıfiçi uygulanan, eğitim programlarını, Vakıf merkezi ve 350 eğitimciden oluşan ekiple, Türkiye’nin her yöresinde görev yapan öğretmen ve eğitim yöneticilerine ücretsiz olarak ulaştırmaktayız. Projelerimiz; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenleri, yöneticileri ve ülkede eğitim sorumluluğunu üstlenmiş tüm bireyleri kapsamaktadır. 

Konu alanı uzmanları ile oluşturulan, uzaktan eğitim programları ve içeriklerini, eKampüs platformu aracılığı ile paylaşmaktayız. Geliştirdiğimiz programların birincil hedefi; 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin gelişimlerini desteklemektir. 

Eğitimlerimiz, öğretmenlerin kendi sınıflarına veya kendi hayatlarına taşıyabilecekleri yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bölümlerden oluşup, ihtiyaca yönelik hazırlanmıştır. Değişen teknoloji ve günün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yönetilen eKampüs platformu güncellenmeye sürekli açık yapıdadır.