top of page

Okulda Oyun Var!

Amacı

Çocuğun ruhsal ve duygusal gelişimini güçlendiren bir araç olarak oyun; 21.yy becerilerinin kazandırılmasında ve değerler üzerinde olumlu etkileri bulunmakta, sosyal ve duygusal becerilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu katkılar sayesinde oyun etkinlikleri çocukların, duygusal yönden sağlıklarını korur ve zor duygularla başa çıkmalarına yardımcı olur. Bu çalışmada oyunun sözü edilen olumlu katkılarından yararlanmak üzere bir etkinlik tasarlanmıştır.

 

Bu heyecan verici etkinlikte ailelerimizin de bu sürece dahil olmasıyla, çocukların kendilerini güvende hissederek kendi kapasitelerini tam olarak kullanmalarını ve okula olan bağlılıklarının artmasını amaçlıyoruz.

Etkinliğin Katkı Sağladığı Özellikler

  • Okula aidiyet duygularının artması ve okula yönelik olumlu yönde tutum gelişimi.

  • 21.yy becerilerinden; problem çözme, karar verme, yaratıcı ve eleştirel düşünme, iş birlikli çalışma, yardımlaşma ve sabırlı olma becerilerinin gelişimi.

  • Sosyal duygusal yönden desteklenmeleri, örneğin sorumluluklarını yerine getirme, duygularını kontrol etme ve arkadaşlarını etkin dinleme gibi.

Oyun Etkinliğine Kimler Başvurabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının okul öncesi ve ilkokul kademesinde görev yapan öğretmenler etkinliğe başvuru yapabilir. Etkinlik 5-7 ve 8-10 yaşlarından oluşan gruplarda uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Etkinlik Hakkında Detaylar

  • Etkinlik 5-7 ve 8-10 yaşlarından oluşan gruplarda uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır.

  • Etkinliği başvuruyu yapan öğretmen bizzat kendisi uygulayacaktır. Dolayısıyla etkinlik, başvurusu kabul edilen öğretmenin okulunda ve öğretmenin kendi sınıfında, kendi öğrencileriyle gerçekleştirilecektir.

  • ÖRAV uzman eğitimcileri tarafından, başvurusu kabul edilen öğretmenlere oyun etkinliğinin;

          - yönergesi

          - hazırlıkları

          - uygulama adımlarının açıklanacağı “eğitimci eğitimi” çevrimiçi şekilde verilecektir.

  • Etkinlik için gerekli olan tüm malzemeler ÖRAV tarafından gönderilecektir.

  • Etkinliğimiz ücretsizdir.

  • Etkinliğin başvuru formunda belirtilen tarihte gerçekleştirilmesi beklenmektedir.

Etkinliğin Süresi ve Zaman Planlaması

Etkinlik yüz yüze 90 dk olacak şekilde hafta içi ya da hafta sonu öğretmenin uygun göreceği gün ve saatte uygulanabilir.

Başvuru:

  • Program başvuruları başlamıştır. 

 

 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu etkinlik 2023 ÖRAV öz kaynakları ile başlamıştır. 2024 yılı itibariyle de Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.

Garanti_BBVA.png
bottom of page