Programın Hedefleri

​Bu eğitim programında, bireylerin modern yaşamda başarılı olmak için ihtiyaç duyduğu iki önemli öğrenme ve beceri alanıyla ilgili konular çalışılacaktır.

Birisi sınıf içi ve sınıf dışı çalışmalarda özenli ve katılımcı olmayı, öğrenme hazzını, aidiyet duygusunu, diğer öğrencilerle iş birliği yapma isteğini, okula karşı olumlu tutum içinde olmayı, duygudaşlık ve şefkat gibi sosyal davranışlar geliştirmeyi besleyen, depresyon ve stresi azaltan, böylelikle öğrenmeyi kolaylaştıran Sosyal Duygusal Öğrenme, diğeri ise giderek karmaşıklaşan, küreselleşen ve dijitalleşen ekonomi ve toplumlar için gerekli bilişsel becerilerden birisi olan Eleştirel Düşünme Becerileri.

Program boyunca katılımcıların sosyal duygusal öğrenme ve eleştirel düşünmenin kavramsal boyutları, her iki beceri alanının neden önemli olduğu ve bu becerilerin okul ve sınıflarda öğretimi için uygulama araç ve yöntemleri konularında bilgi ve becerilerini artırmak, farkındalık oluşturmak, tutum ve davranış değişikliği yaratmak amaçlanmaktadır.

Program boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Sosyal duygusal öğrenme kavramları
  • Sosyal duygusal öğrenme nedir?
  • Sosyal duygusal öğrenme neden önemlidir?
  • Sosyal duygusal öğrenme öğrenci, öğretmen, öğrenme ortamı ilişkis
  • Eleştirel düşünme kavramı
  • Eleştirel düşünme engel ve eğilimleri
  • Eleştirel düşünme becerileri
  • Eleştirel düşünme yöntem, teknik ve rutinleri

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan tüm branşlardan ve tüm sınıf düzeylerinden öğretmenler ve yöneticiler programa başvuru yapabilir.

Programın Süresi

Programın önerilen bitirme süresi 6 gündür. Program, başvuru onayınızdan sonra on gün süreyle erişiminize açık kalacaktır.

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan katılımcılar, Öğretmen Akademisi Vakfı eğitim katılım belgesine dijital olarak eKampüs üzerinde erişebileceklerdir.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Sosyal Duygusal ve Bilişsel Becerilerin Desteklenmesi Programı ve diğer eğitimlerimize eKampüs uzaktan eğitim platformumuzda erişebilirsiniz. Eğitimlerimize kayıt olmak için eKampüs'e giriş yapmanız gerekmektedir. eKampüs'e giriş yaptıktan sonra "Kayıt Olabileceğiniz Mesleki Gelişim Eğitimleri" bölümünde kayıt olmanız için sizi bekleyen eğitimlerimizi bulabilirsiniz.

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı ÖRAV öz kaynaklarıyla tasarlanmış ve erişiminize sunulmuştur.