Programın Hedefleri 

Kalıcı ve verimli bir öğrenmenin gerçekleşmesinde etkili bir şekilde tasarlanmış derslerin etkisi oldukça yüksektir. Bunun yanında sınıflarda öğrenmenin keyifli bir şekilde gerçekleşmesinde de iyi tasarlanmış dersler önem arz etmektedir.

Öğrenme bilimi üzerinde yapılan yeni çalışmalar öğrencilerin nasıl etkili ve kalıcı bir şekilde öğrenebileceklerine yönelik kritik ve işlevsel öneriler ortaya koymaktadır. Bu çalışmaların ortaya koyduğu çağdaş yaklaşımlar daha verimli ve nitelikli bir öğrenme sürecinin şekillendirilmesinde eğitimcilere ışık tutmaktadır.

Bunun yanında eğitim alanındaki gelişmelerle birlikte öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarındaki değişimler de eğitimciler olarak bizlere bu konudaki bilgi ve becerilerimizi güçlendirme ve geliştirme sorumluluğu vermektedir.

Tüm bu değişimleri ve gelişimleri dikkate alarak Çağdaş Yaklaşımlarla Etkili Ders Tasarımı Eğitim Programı’nı (ÇAYEDT) geliştirdik.

Senkron ve asenkron içerikler ile tasarlanan bu eğitimin öğretmenlerin sürekli değişen öğrenme paradigmalarını kavramalarını sağlamayı ve bu değişime ayak uydurabilecek çağdaş yaklaşımlar ışığında bilgi ve becerileri keşfetmelerine yol gösterici olmayı hedeflemektedir. Bu eğitimimizde çağdaş öğrenme ve öğretim yaklaşımlarını, öğrenmenin sosyal duygusal boyutunu, etkili bilişsel öğretim stratejilerini, günümüzde önemi artan biçimlendirici değerlendirme ve geri bildirim tekniklerini, izlence ve ders tasarımı hazırlamayı ve değişime uyumlanmayı ele alıyoruz. 

Özetle, bu eğitim kendini yenilemek, güncellemek ve deneyim paylaşımı ile daha etkili bir öğrenme ortamı oluşturmak isteyen öğretmenleri davet etmektedir.

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

 • Eğitimde değişen paradigmaları tanıma, öğretmenin değişen paradigmalardaki yeni rol ve sorumlulukları
 • Çağdaş yaklaşımlar ve öğretime etkileri
 • Eğitimde etkili ve kalıcı öğrenme için ders tasarımı 
 • İzlence tasarımı
 • Etkili bir öğrenme ile sosyal duygusal öğrenme becerilerinin ilişkisi
 • Bilişsel öğretim stratejilerini öğrenme üzerindeki etkisi
 • Etkileşime imkan veren yeni yaklaşım, yöntem ve teknikler
 • Bireysel farklılıkları dikkate alma, hazırbulunuşluk, motivasyon, iletişim
 • Senkron ve asenkron öğrenme deneyimi
 • Öğrenen merkezli bir öğrenme ortamı
 • Web araçları ve teknoloji entegrasyonu
 • Biçimlendirici değerlendirme ve geri bildirim.

Aynı zamanda, oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilk ve ortaokul kademelerinde görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir.

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Eğitimin süresi toplamda yedi gündür. 

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, katılım belgesine dijital olarak erişebileceklerdir.

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.