Programın Hedefleri

​Bu program ile öğretmen ve öğrencilerin bilimsel olarak “mutluluk” kavramını ve bileşenlerini tanımaları, eğitim ve diğer faaliyetlerle birlikte iyi olma hallerini güçlendirmeleri, yaşam boyu kullanabilecekleri gerçekçi ve iyimser düşünme alışkanlığını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu sayede bireysel mutluluk tutumları yüksek bireylerin program boyunca deneyimleyeceği etkileşimler ve çalışmalarla bu kapsamda toplumsal etkileşimin artması ve iyi olma halinin yükselmesi beklenmektedir. Program, farkındalık düzeyinin üzerine çıkarak davranış ve tutum değişikliği hedeflemektedir. Bu nedenle uzun dönemli ve farklı çalışmalar içerecek şekilde tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz için ayrıca tüm meslek hayatlarında yüz yüze veya uzaktan eğitimde kullanabilecekleri pek çok araç, etkinlik ve yöntemi deneyimleyerek öğrenme fırsatı barındırmaktadır.

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Mutluluk ve PERMA Modeli Kavramsal Bilgiler                
  • Olumlu Duygular ve Sosyal Duygusal Öğrenme Kontrol Listesi      
  • Pozitif Psikoloji kapsamında PERMA Modeli Bileşenleri          
  • Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Kapsamında 6 Evrensel Değer ve 24 Karakter Özelliği
  • Eğitimde Sosyal ve Duygusal Öğrenme ile Karakter Güçleri İlişkisi ve Sınıf İçi Uygulama Örnekleri
  • Kişisel Hedef Planı

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlerimiz programa başvuru yapabilir.  

Program Süresi ve Zaman Planlaması

Diğer Eğitimler
* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.
* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

Eğitimin süresi toplamda altı gündür. Katılımcılardan, eğitimin ardından, ayda bir akşam iki saat olmak üzere 2 aylık bir mentorluk sürecine dahil olmaları ve öğrencileriyle, velileri de sürece dahil ederek, sınıf larında uygulamalar yapmaları beklenmektedir. (Webinarların izlenmesi, 30 Hedef, Mutluluk Günlüğü, vb.)

Katılım Belgesi
Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, Öğretmen Akademisi Vakfı eğitim katılım belgesine dijital olarak eKampüs üzerinde erişebileceklerdir.

Eğitim Platformu
Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

​Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Eğitimi ve diğer eğitimlerimize eKampüs uzaktan eğitim platformumuzda erişebilirsiniz. Eğitimlerimize kayıt olmak için eKampüs'e giriş yapmanız gerekmektedir. eKampüs'e giriş yaptıktan sonra "Kayıt Olabileceğiniz Mesleki Gelişim Eğitimleri" bölümünde kayıt olmanız için sizi bekleyen eğitimlerimizi bulabilirsiniz.

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı 2021 yılında Algida iş birliğiyle başlamış ve halen Algida tarafından desteklenmektedir.