Programın Tanıtımı ve Hedefleri

Ülkemizi bir yarımada yapan denizlerimiz sunduğu doğal güzelliklerin yanı sıra bir takım çevresel zenginlik ve ekonomik avantajlar da sağlıyor. Ülkece sahip olduğumuz bu zenginliklerden biri de biyolojik çeşitlilik.

Biyoçeşitlilik; genetik, tür ve ekosistem çeşitliliği ögeleriyle sürdürülebilir kalkınmanın önemli parametrelerini oluşturuyor.

İnsanlığın refahı için gerekli olan yaşam destek sürecini sürdürebilme yeteneğinin ve sağlıklı çevrenin bir göstergesi olan biyoçeşitliliğin günümüzde bazı risk ve tehditler altında olduğunu hep beraber gözlemliyoruz.

İnsanlığın refahı için bu denli önemli olan biyoçeşitliliği korumak ve gelecek nesillere aktarmak sorumluluğuna sahibiz.

Öğretmen Akademisi Vakfı olarak UNDP Türkiye ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün yürütücüsü olduğu “Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi” kapsamında iş birliği içinde “Denizel Biyoçeşitliliğin Korunması Eğitimi” ile bu projeye katkı sunmayı, denizel istilacı yabancı türlerin riskleri, tehditleri ve alınabilecek önlemlerle ilgili farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz.

Siz de “Denizlerimizi ve zenginliklerimizi korumak için ben de varım.” diyorsanız bu eğitime başvurmanızı bekliyoruz.

​Program boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Doğa, biyoçeşitlilik ve ekosistem
  • Denizel Biyoçeşitliliğin önemi ve korunması
  • Denizel biyoçeşitliliğe yönelik riskler, tehditler ve alınacak önemler
  • Denizel İstilacı Yabancı Türler ve özellikleri
  • Denizel İstilacı Yabancı Türlerin riskleri, tehditleri ve alınabilecek önemler
  • Denizel İstilacı Yabancı Türlerin sosyal, çevresel ve ekonomik etkileri
  • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ve AICHI Biyoçeşitlilik Hedefleri
  • Denizel İstilacı Yabancı Türler ile mücadele
  • Eylem planı oluşturma

Programa Kimler Katılabilir?
Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında Balıkesir (Marmara ve Ayvalık ilçeleri), Kırklareli (Demirköy ve Vize ilçeleri) ve Hatay (Samandağ ilçesi) illerindeki ilkokul ve ortaokul kademelerinde görev yapan öğretmenler programa başvuru yapabilir.

​Programın Süresi/Süreci
Denizel Biyoçeşitliliğin Korunması Eğitimi senkron ve asenkron bir kurguda tasarlanmıştır. Eğitime katılan meslektaşlarımız 6 gün süreyle açık kalacak eğitimden kendi ilerleme planlarına göre faydalanabilecektir. Projenin eğitim sonrası etkinlikleri kapsamında sınıf içi uygulamalar, ek materyallerin uygulanması ve takip etkinlikleri gerçekleşecektir.


Katılım Belgesi
Eğitimi tamamlayan katılımcılar, Öğretmen Akademisi Vakfı eğitim katılım belgesine dijital olarak eKampüs üzerinde erişebileceklerdir.

Eğitim Platformu
Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

​Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

​Bu eğitim, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliği içinde Küresel Çevre Fonu (GEF) finansal desteği ile yürütülen, Önemli Denizel Biyolojik Çeşitlilik Alanlarında İstilacı Yabancı Türlerin Tehditlerinin Değerlendirilmesi Projesi kapsamında tasarlanmış ve erişiminize sunulmuştur. 

DEBİKO Oyunu Yayında!

"Denizleri İstilacı Türlerden Kurtar" eğitsel oyunu, ücretsiz olarak tüm eğitimcilerin ve çocukların erişime açık. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik hazırlanan oyunu keşfedin!