Programın Tanıtımı

Eğitimimiz, düşündüklerimiz üzerine düşünmek olarak tanımlanan eleştirel düşünme ile ilgili olarak katılımcıların eleştirel düşünme üzerine düşünerek, eleştirel düşünme becerileri, eğilimleri ve eleştirel düşünmenin önündeki engelleri deneyimleyerek fark etmesini ve derinleşmesini amaçlamaktadır.

21.yüzyıl becerileri arasında da sayılan eleştirel düşünmenin günlük hayatta nasıl kullanılabileceği, bir sınıf rutini haline nasıl getirilebileceği ve öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerinin nasıl desteklenebileceği uygulamalı örneklerle sunulmaktadır.​

Katılımcı meslektaşlarımızın eğitimimizin hedeflenen edinimlerine ulaşması için asenkron içeriklerde yapmaları gereken çalışmaları yapmaları ve senkron oturumlarda aktif ve etkin katılımları beklenmektedir.

Eleştirel düşünme becerilerinin bir sınıfın ve bir okulun yerleşik kültürü olması nitelikli pratik ve tüm ilgili paydaşların etkin katılımını gerektirir. Bir okuldaki tüm paydaşların eleştirel düşünme kültürünün oluşması için önemini biliyoruz. Bu nedenle eğitimimiz okul temellidir.  Aynı okula görev yapan öğretmenlerin çoğunluğunun (%80) katılımı gerekmektedir.

​Kimler Başvurabilir?

Devlet okullarının yöneticileri, kurumları adına başvurabilirler. Aynı okula görev yapan öğretmenlerin çoğunluğunun (%80) katılımı gerekmektedir.

Diğer Eğitimler
Program Konuları

  • Neden Eleştirel Düşünme?
  • Eleştirel Düşünme
  • Eleştirel Düşünme Eğilim ve Engelleri
  • Eleştirel Düşünme Gereçleri
  • Eleştirel Düşünme Becerileri
  • Eleştirel Düşünmeyi Sınıfta Destekleyen Yöntem-Teknik ve Düşünme Rutinleri

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, eKampüs platformundan ÖRAV Katılım Belgesini alabileceklerdir.

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı ÖRAV öz kaynaklarıyla tasarlanmış ve erişiminize sunulmuştur.