Programın Hedefleri 

Bu program ile çalışacağımız psikolojik sağlamlık kavramı, hızlı değişim ve belirsizliklere rağmen zorlandığımız dönemlerde yeniden ayağa kalkmamızı sağlayan en önemli beceri olarak, öğretmenlerin hem kendileri hem de öğrencileri için kritik bir öneme sahiptir. 

Bu program öğretmenlerin risk durumunda kullanabilecekleri psikolojik sağlamlık becerilerine dair bilgi, beceri ve tutumları kazandırmayı hedeflemektedir. 

Bu beceri ve tutumun güçlendireceği psikolojik sağlamlığın yolu zihni esnek tutmaktan, dünya değişirken sabit kalmamaktan geçer. Esnek, yaratıcı ve farklı alternatifler düşünmemiz gereken noktalarda sözlerin yanı sıra sanatı işlevsel bir araç olarak kullanacağız. 

Sanat akımlarına ilişkin temel kavram ve anlayışların psikolojik sağlamlık kavramları ile kesişme noktalarından ilham alınarak bu program multidisipliner bir anlayışla tasarlanmıştır. Her bir oturum sonucunda okul çalışanları psikolojik sağlamlık kavramlarını deneyimleyerek öğrenecek, sanat akımıyla harmanlanmış etkinlikleri yaparak iyileşmeyi önce kendileri için sonra da öğrencileri için deneyimleyeceklerdir. 

Öğretmenlerimiz için mesleki ve kişisel hayatlarında kullanabilecekleri, psikolojik sağlamlığı destekleyecek pek çok araç, etkinlik ve yöntemi uygulamalı örneklerle deneyimleyerek öğrenme fırsatı barındırmaktadır.

Katılımcı meslektaşlarımızın eğitimimizin hedeflenen edinimlerine ulaşması için oturumlarda aktif ve etkin katılımları beklenmektedir.

Psikolojik sağlamlığın bir sınıfın ve bir okulun yerleşik kültürü olması nitelikli pratik ve tüm ilgili paydaşların etkin katılımını gerektirir. Bir okuldaki tüm paydaşların psikolojik sağlamlık gösterilebilmesi için önemini biliyoruz. Bu nedenle eğitimimiz okul temellidir. 

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Kendini Kabul: Kendiyle Barışıklık, Özyeterlik 
  • Olumlu İlişki: Kişilerarası İlişkiler, Problem Çözme 
  • Özsaygı: Özsaygı, Karar Alma, Başarı Üzerine Düşünme Egzersizi 
  • Çevresel Hakimiyet: Stresle Başa Çıkabilme Teknikleri 
  • Yaşam Amacı: Yaşam Amacım Egzersizi
  • Bireysel Gelişim: Gelişim Çemberi, Gelişim Odaklı Düşünme
  • Okul Topluluğu: Eylem Planı

Programa Kimler Katılabilir?

Her tür ve kademedeki devlet okullarında görev yapan öğretmenler ve yöneticiler programa katılabilirler. Program, okul temelli uygulanacağından bir okuldaki toplam öğretmen sayısının en az %85’inin katılımı beklenmektedir. 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Eğitimin süresi 2 (iki) tam gündür. 

Katılım Belgesi

Programa 2 (iki) tam gün katılan katılımcılar, mahalli hizmet içi eğitim belgelerini kişisel MEBBİS sayfalarından görüntüleyebilecektir. Bununla ilgili işlemler okul yöneticileri tarafından yürütülecektir.

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı ÖRAV öz kaynaklarıyla tasarlanmış ve erişiminize sunulmuştur.