Program Hedefleri

Bu program ile okul öncesi öğretmenlerinin, öğrencilerinin sosyal gelişimini destekleyen unsurları kavramsal düzeyde tanımaları, toplumun ve kültürün erken çocukluk döneminden itibaren sosyal gelişimi nasıl etkilediğini fark etmeleri, eğitim öğretim materyallerini ve öğrenme ortamlarını bu farkındalıkla düzenleyerek uygulama yapmaları beklenir. Programımız öğretmenlerimize ve onlar aracılığıyla geleceğe umutla hazırladığımız öğrencilerimize ve velilere; eşit bir gelecek için önyargı karşıtı bir tutumla farklılıklarla barış içinde bir arada yaşamanın toplumsal hayatı nasıl zenginleştirebilecekleri konularında farkındalık ve deneyim kazanmalarını hedefler. Program, farkındalık düzeyinin üzerine çıkarak davranış ve tutum değişikliği hedeflemektedir. Bu nedenle uzun dönemli ve farklı çalışmalar içerecek şekilde tasarlanmıştır.

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Sosyal Gelişimin Desteklenmesi
  • İdeal Sosyal Gelişimin Etki Alanı
  • Sosyal Gelişimi Destekleyici Araçlar
  • Toplumsal Rollerin ve Masalların Sosyal Gelişime Etkisi
  • Sosyal Gelişimi Destekleyen İdeal Öğrenme Ortamı Tasarımı
  • Erken Çocuklukta Önyargı Karşıtı Eğitim Programı
  • Şiddetin Sosyal Gelişime Etkisi
  • Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Açısından Eşitsizliklerin Azaltılması

Programa Kimler Katılabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görevli okul öncesi öğretmen ve yöneticileri programa başvuru yapabilir.

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Program, Mart 2024’te başladı.

Eğitimin süresi 1 (bir) tam gündür.

Katılımcılar 1 günlük eğitim programını tamamladıktan sonra, iki hafta süreyle mentorluk sürecinden faydalanabilirler.

Bu süreçte öğretmenlerden, program özelinde öğrenme ortamını düzenleyerek ve öğrencileriyle sınıf içinde uygulama yapmaları ve mentorluk toplantısına katılmaları, velileriyle birlikte çevrimiçi bir kez gerçekleşecek uzman atölyesine katılmaları beklenmektedir. Öğrencilerinin sosyal gelişimlerini ev ve okul ortamında bütünsel olarak destekleme fırsatı yakalayacaklardır. 

Katılım Belgesi

​Programa 1 (bir) tam gün katılan katılımcılar, mahalli hizmet içi eğitim belgelerini kişisel MEBBİS sayfalarından görüntüleyebilecektir. Bununla ilgili işlemler okul yöneticileri tarafından yürütülecektir.

​Eğitim Platformu

​1 (bir) tam günlük yüz yüze eğitim okul temelli gerçekleştirilecektir. Asenkron içeriklere erişim Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu ekampüs’ten, www.ekampus.orav.org.tr adresinden sağlanacaktır.​

Mentor Buluşmaları Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

​Başvuru:

Programın başvuruları Şubat 2024’te alınmaya başlanmıştır.

​Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı 2021 yılında Garanti BBVA iş birliğiyle başlamış ve halen Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.