Programın Hedefleri 

Konu, beceri ve içerik temelli olacak şekilde karma bir modelle tasarlanan bu eğitim ile katılımcıların eleştirel düşünme ile tanışması ve eleştirel düşünme ile ilgili temel kavramları edinerek eleştirel düşünme egzersizleri yapması hedeflenmektedir. Bunun yanı sıra katılımcıların eleştirel düşünen bir sınıf için sınıfına taşıyabileceği pek çok örnekle karşılaşması ve deneyimleyerek öğrenmesi hedeflenmektedir. 

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

 • Eleştirel düşünmenin tanımı, önemi, öğretmenin rolü
 • Eleştirel düşünme ve sorular;
 • Sınıfta sorulan sözel sorular ve özellikleri
 • Soruların sınıfta kullanım sıklığı
 • Soruların sınıflarda kullanım amacı
 • Eleştirel düşünme ile sorular arasındaki ilişki
 • Düşünme ve eleştirel düşünme;
 • Düşünmenin tanımı
 • Düşünmenin elementleri
 • Eleştirel düşünmeyi geliştirici entelektüel standartlar
 • Eleştirel düşünme becerileri
 • Değerlendirme becerisi ve alt boyutları
 • Eleştirel düşünme becerileri
 • Analiz etme becerisi ve alt boyutları
 • Çıkarım yapma becerisi ve alt boyutları
 • Açıklama becerisi ve alt boyutları
 • Yorumlama becerisi ve alt boyutları
 • Eleştirel düşünmenin önündeki engeller
 • Eleştirel düşünme ve sınıf içi uygulamalar;
 • Eleştirel düşünme becerilerini destekleyen sınıf içi uygulamalar
 • Eleştirel düşünme ve okul içi uygulamalar;
 • Eleştirel düşünme becerilerini destekleyen okul içi uygulamalar

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan tüm branşlardan ve tüm sınıf düzeylerinden öğretmenler ve yöneticiler programa başvuru yapabilir. Program, okul temelli uygulanacağından bir okuldaki toplam öğretmen sayısının en az %85’inin katılımı beklenmektedir. 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Eğitimin süresi 2 (iki) tam gündür. 

Katılım Belgesi

Programa 2 (iki) tam gün katılan katılımcılar, mahalli hizmet içi eğitim belgelerini kişisel MEBBİS sayfalarından görüntüleyebilecektir. Bununla ilgili işlemler okul yöneticileri tarafından yürütülecektir. 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.