Programın Hedefleri

Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, uluslararası bir kuruluş olan Aflatoun International iş birliğiyle uygulanmaktadır. Program ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, finansal okuryazarlık ve sosyal girişimcilik bilgi ve becerilerinin, aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak kazandırılması hedeflenmektedir.

Sosyal ve Finansal Liderlik eğitim programında öğretmenlerin;

 • Sosyal girişimcilik ve finansal okuryazarlığın ne olduğunu ve nasıl uygulanacağını deneyimlemeleri,
 • Haklar ve sorumlulukları, neden/nasıl soruları ekseninde ilişkilendirmeleri,
 • Tasarruf yapma ve harcama bilinci konusunda öğrencileri nasıl organize edeceklerinin yollarını aramaları,
 • Aktif öğrenme teknikleri ve çocuk merkezli öğretim yaklaşımını benimsemeleri,
 • Farklı etkinliklerle öğrencilerin, kendini ve başkalarını tanıyarak, sorumlu vatandaşlık bilinci oluşturmaları hedeflenmektedir.

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

 • Sosyal girişimcilik
 • Sosyal ve duygusal becerilerin desteklenmesi
 • Haklar ve sorumluluklar ilişkisi
 • Finansal okuryazarlık
 • Birikim, bütçeleme ve planlama için öneriler
 • Kaynakların verimli kullanılması ve tasarruf
 • Problemi tanımlama ve çözüm üretme
 • İş birlikçi proje uygulamaları
 • Aktif öğrenme teknikleri ve çocuk merkezli öğretim

Programın Uygulanması ve Süreci

Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, iki aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar eğitim ve uygulama aşamalarıdır.

Eğitim Aşaması: Eğitim aşaması belirlenen tarihlerde hafta sonları olmak üzere 2 günlük yüz yüze eğitimi kapsamaktadır.

Eğitimlerin başlama ve bitiş zamanı: Eğitimler her gün için 9.00- 16.20 saatleri arasında gerçekleşecektir.

Uygulama aşaması: Eğitimden sonra bu aşamaya geçilerek 2 ay boyunca öğretmenlere gönderilecek görevlerin sınıfta uygulanması beklenmektedir. Bu esnada periyodik olarak çevrim içi içerik, mentor ve uzman desteği sağlanacaktır.

Ek Etkinlik- Çözüm Kampı: Programı tamamlayıp çözüm fikir ve projelerini geliştiren katılımcılar arasından değerlendirme sonu finalist olanlar yüz yüze gerçekleştirilecek olan çözüm kampına katılma hakkını elde edecekler. (Konaklama, ulaşım gibi harcamalar vakfımızca karşılanacaktır.)

(Tarih: Dönem sonuna denk gelen bir tarihte olacaktır. Net tarih katılımcı oylaması ile netleştirilecektir.)

Projeye başvuran ve oryantasyon eğitimini tamamlayan öğretmenlerden 2 ay boyunca; 

 • Her eğitsel tema için verilen uygulama görevlerini sınıflarında uygulamaları, 
 • Her eğitsel tema için bir akşam iki saat olmak üzere “Mentor Buluşmalarına” katılarak deneyimlerini ve öğrencilerinin ürettiği çalışmaları mentorlarıyla paylaşmaları,
 • Her eğitsel tema için davetli konu alanı uzmanları ile bir akşam gerçekleştirilecek “Uzman Buluşmaları’na (webinarlara)” aktif katılmaları ve velilerini de bu webinarlara davet etmeleri beklenmektedir. 
 • Bu süre zarfında gönderilecek periyodik olarak gönderilen görevler ile öğrencilerde kalıcı tutum ve davranış değişikliği meydana gelmesi hem finansal hem de sosyal açıdan akademik ve yaşam becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.
 • Programın son ayında gerçekleştirilecek olan yüz yüze 2 günlük “Çözüm Kampı”nda öğrencilerden, sosyal çevrelerindeki bir soruna çözüm olarak bir girişim fikri oluşturmaları, öğretmenlerin ise öğrencilerine bu aşamada teşvik ve temsil desteği vermeleri beklenmektedir. 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında 3-4-5-6 ve 7. Sınıflarında görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir. Katılımcı öğretmenler belirledikleri ve dersine girdikleri bir sınıf ile programı uygulayabileceklerdir. Program okul temelli başvurulara açıktır.

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Programın eğitim aşaması iki günlük eğitimden oluşmaktadır. Eğitimin günleri cumartesi ve pazardır. Eğitim sonrası iki aylık uygulama süreci başlamaktadır. Bununla ilgili detayları yukarıda bulabilirsiniz.

Katılım Belgesi

Programın 2 (iki) tam günlük eğitim aşamasına katılan katılımcılar, mahalli hizmet içi eğitim belgelerini kişisel MEBBİS sayfalarından görüntüleyebilecektir. Bununla ilgili işlemler okul yöneticileri tarafından yürütülecektir.

Uygulama aşamasının tüm gereklilikleri tamamlayan katılımcılara, ÖRAV tarafından katılım belgesi dijital olarak verilecektir.

Uygulama aşamasının tamamlanma kriterleri:

Her tema için verilecek görevleri tamamlamak, planlanan mentor buluşmasına katılmak ve uzman buluşmalarına kendisinin ve velilerinin katılımını destekleyerek katılmak gerekmektedir.

Programın Çevrim İçi Destek Platformu

Programın çevrim içi destek materyalleri Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.orav.org.tr adresinden paylaşılacaktır.

Mentor Buluşmaları Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.
Uzman Buluşmaları, katılan öğretmenlere özel gönderilecek bağlantı ile YouTube kanalımızdan canlı olarak gerçekleştirilecektir.

Başvuru:

Program başvuruları başlamıştır. 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı 2016 yılında Garanti BBVA iş birliğiyle başlamış ve halen Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.