Programın Hedefleri 

Bu eğitimde öğretmenlerin entelektüel, kişisel, mesleki, duygusal ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmektedir. İçerik, öğretmenlerin öğrenmeyi öğreten liderler olarak gelişmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

Etkinlikler eğitimin bir parçası olarak kullanılmakta ve “öğrenen odaklı” bir çalışma yapılmaktadır. Eğitimin içeriği yapılandırmacı yaklaşım temelli olup, Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ile ilişkilendirilmiştir. 

Okul temelli mesleki gelişim yaklaşımıyla, aynı okul kültürünü paylaşan öğretmenlerin meslektaş dayanışması geliştirmeleri eğitimin önemli hedeflerinden biridir. 

Eğitim, yaparak yaşayarak öğrenmeye uygun kurguda düzenlenmiştir. Eğitimler sırasında küçük gruplarla yapılan çalışmalar sayesinde her bir öğretmen kendini daha kolay ifade edebilmekte, her birinin grup içi etkileşimlerdeki rolü artmakta ve kazanımları fazla olmaktadır.

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Etkili İletişim
  • Dirençle Başetme
  • Takımı Yönetme ve Davranış Liderliği
  • Akış ve Ritmin Sürekliliği
  • Kurallar ve Uygulama Adımları
  • Sorun Davranışların Yönetimi
  • Olumlu Davranışların Pekiştirilmesi
  • Ölçme ve Değerlendirme

Aynı zamanda, oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

Programa Kimler Katılabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilkokul ve ortaokul kademesinde görev yapan bütün öğretmenler programa katılabilir. Program, okul temelli uygulanacağından bir okuldaki toplam öğretmen sayısının en az %85’inin katılımı beklenmektedir.

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Eğitimin süresi 2 (iki) tam gündür. 

Katılım Belgesi

Programa 2 (iki) tam gün katılan katılımcılar, mahalli hizmet içi eğitim belgelerini kişisel MEBBİS sayfalarından görüntüleyebilecektir. Bununla ilgili işlemler okul yöneticileri tarafından yürütülecektir.

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı ÖRAV öz kaynaklarıyla tasarlanmış ve erişiminize sunulmuştur.