top of page

Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi Eğitimi

Programın Hedefleri

 

Bu program ile okul öncesi öğretmenlerinin, öğrencilerinin sosyal gelişimini destekleyen unsurları kavramsal düzeyde tanımaları, toplumun ve kültürün erken çocukluk döneminden itibaren sosyal gelişimi nasıl etkilediğini fark etmeleri, eğitim öğretim materyallerini ve öğrenme ortamlarını bu farkındalıkla düzenleyerek uygulama yapmaları beklenir. Programımız öğretmenlerimize ve onlar aracılığıyla geleceğe umutla hazırladığımız öğrencilerimize ve velilere; eşit bir gelecek için önyargı karşıtı bir tutumla farklılıklarla barış içinde bir arada yaşamanın toplumsal hayatı nasıl zenginleştirebilecekleri konularında farkındalık ve deneyim kazanmalarını hedefler. Program, farkındalık düzeyinin üzerine çıkarak davranış ve tutum değişikliği hedeflemektedir. Bu nedenle uzun dönemli ve farklı çalışmalar içerecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimi Etkileyen Unsurlar ve Kavramsal Bilgiler  

  • Sosyal Gelişimde Çevrenin ve Kültürün Etkisi

  • Şiddetin sebepleri, toplumsal etkileri ve önleme yöntemleri,

  • Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimi Destekleyici Sınıf Ortamı, Oyun Araçları ve Sınıf Etkinlikleri

  • Örnek Tavır Yöntemleri

  • İdeal Sosyal Gelişimin Uzun Vadede Etkisi

  • Erken Çocukluk Döneminde Önyargı Karşıtı Program Özellikleri ve Uygulama Örnekleri

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görevli okul öncesi öğretmen ve yöneticileri programa başvuru yapabilir.

 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Program, 5 Kasım 2022’de başlayacaktır. Katılımcılar 6 günlük eğitim programını tamamladıktan sonra, iki ay süreyle mentorluk sürecinden faydalanabilirler. 

Bu süreçte öğretmenlerden, program özelinde öğrenme ortamını düzenleyerek ve öğrencileriyle sınıf içinde uygulama yaparak portfolyolarını sunmaları, gelişim ve ihtiyaçlarını paylaşmak üzere ayda bir kez gerçekleşecek mentorluk toplantılarına katılmaları, velilerini de sürece dahil ederek bir kez gerçekleşecek uzman buluşmasına katılmaları beklenmektedir. Öğrencilerinin sosyal gelişimlerini ev ve okul ortamında bütünsel olarak destekleme fırsatı yakalayacaklardır. 

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

EsitBiz_TR.png

Katılım Belgesi

 

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, Öğretmen Akademisi Vakfı eğitim katılım belgesine dijital olarak eKampüs üzerinde erişebileceklerdir. 

Eğitim Platformu

 

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir. 

Mentor Buluşmaları Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi Eğitimi ve diğer eğitimlerimize eKampüs uzaktan eğitim platformumuzda erişebilirsiniz. Eğitimlerimize kayıt olmak için eKampüs'e giriş yapmanız gerekmektedir. eKampüs'e giriş yaptıktan sonra "Kayıt Olabileceğiniz Mesleki Gelişim Eğitimleri" bölümünde kayıt olmanız için sizi bekleyen eğitimlerimizi bulabilirsiniz. 

 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Bu eğitim programı 2021 yılında Garanti BBVA iş birliğiyle başlamış ve halen Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.

garantibbva_esitbiz.png
bottom of page