top of page

Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimin Desteklenmesi Eğitimi

Programın Hedefleri

 

Bu program ile okul öncesi öğretmenlerinin, öğrencilerinin sosyal gelişimini destekleyen unsurları kavramsal düzeyde tanımaları, toplumun ve kültürün erken çocukluk döneminden itibaren sosyal gelişimi nasıl etkilediğini fark etmeleri, eğitim öğretim materyallerini ve öğrenme ortamlarını bu farkındalıkla düzenleyerek uygulama yapmaları beklenir. Programımız öğretmenlerimize ve onlar aracılığıyla geleceğe umutla hazırladığımız öğrencilerimize ve velilere; eşit bir gelecek için önyargı karşıtı bir tutumla farklılıklarla barış içinde bir arada yaşamanın toplumsal hayatı nasıl zenginleştirebilecekleri konularında farkındalık ve deneyim kazanmalarını hedefler. Program, farkındalık düzeyinin üzerine çıkarak davranış ve tutum değişikliği hedeflemektedir. Bu nedenle uzun dönemli ve farklı çalışmalar içerecek şekilde tasarlanmıştır.

 

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimi Etkileyen Unsurlar ve Kavramsal Bilgiler  

  • Sosyal Gelişimde Çevrenin ve Kültürün Etkisi

  • Şiddetin sebepleri, toplumsal etkileri ve önleme yöntemleri,

  • Erken Çocukluk Döneminde Sosyal Gelişimi Destekleyici Sınıf Ortamı, Oyun Araçları ve Sınıf Etkinlikleri

  • Örnek Tavır Yöntemleri

  • İdeal Sosyal Gelişimin Uzun Vadede Etkisi

  • Erken Çocukluk Döneminde Önyargı Karşıtı Program Özellikleri ve Uygulama Örnekleri

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görevli okul öncesi öğretmen ve yöneticileri programa başvuru yapabilir.

 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Program, 5 Kasım 2022’de başlayacaktır. Katılımcılar 6 günlük eğitim programını tamamladıktan sonra, iki ay süreyle mentorluk sürecinden faydalanabilirler. 

Bu süreçte öğretmenlerden, program özelinde öğrenme ortamını düzenleyerek ve öğrencileriyle sınıf içinde uygulama yaparak portfolyolarını sunmaları, gelişim ve ihtiyaçlarını paylaşmak üzere ayda bir kez gerçekleşecek mentorluk toplantılarına katılmaları, velilerini de sürece dahil ederek bir kez gerçekleşecek uzman buluşmasına katılmaları beklenmektedir. Öğrencilerinin sosyal gelişimlerini ev ve okul ortamında bütünsel olarak destekleme fırsatı yakalayacaklardır. 

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

EsitBiz_TR.png

Katılım Belgesi

 

Programımız iki fazdan oluşmaktadır. İlki eğitim fazıdır. Bu fazda programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, kişisel MEBBİS sayfalarından MEB Seminer Belgesi’ne dijital olarak erişebileceklerdir.

Programın ikinci fazı ise programın uygulama aşaması ile ilgilidir. Bu fazda ise aylık verilecek olan görevleri tamamlayan katılımcılara, ÖRAV tarafından katılım belgesi dijital olarak verilecektir.

Bu iki fazı yerine getirmek programın bütünsel olarak tamamlanması anlamına gelmektedir.

 

Eğitim Platformu

 

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir. 

Mentor Buluşmaları Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

Başvuru:

 

  • Programın başvuruları Şubat 2022’de alınmaya başlanmıştır. 

  • Eğitim programı başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmaktadır: https://mebbis.meb.gov.tr/

  • Bu eğitim programı, MEBBİS’te eş zamanlı olarak birden fazla grup halinde ve farklı faaliyet numaraları ile yer alabilir. Başvuru yapmak üzere girdiğiniz sayfada öncelikle belirtilen kontenjana ve başvuru sayılarına bakarak, bu sayı dolmuş ise, aynı tarihe planlanan farklı faaliyet numaralı gruplara başvuru yapmanız, eğitime katılabilmenizde kolaylık sağlayacaktır. 

 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Bu eğitim programı 2021 yılında Garanti BBVA iş birliğiyle başlamış ve halen Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.

garantibbva_esitbiz.png
bottom of page