top of page

Our Events

ORAV-SENLIK-header-1920x560 (1).jpg

ÖRAV Education Festival

The aim of our ÖRAV Education Festival, which we organize every year on Teachers' Day, is to provide our teachers with stimulating and inspiring content and to celebrate the day in a fun and collaborative way.


We design our ÖRAV Education Festival program around valuable speakers who are experts in their field, ÖRAV workshops, and fun activities.


You can follow announcements and registration processes for our ÖRAV Education Festival on our social media accounts starting in October each year.


You can find registrations for the ÖRAV Education Festival from previous years at https://www.youtube.com/c/ogretmenakademisi/playlists?view=50&sort=dd&shelf_id=3.
 

ORAV-SENLIK-PROGRAM (2).jpg

ÖRAV ATÖLYELERİ

Aşağıda bilgileri yer alan atölyelerimiz, gün boyunca 2 farklı saat diliminde tekrar edecek. Her öğretmenimiz iki farklı atölyeye katılabilecek. Atölyelerimizde de kontenjan sınırı olduğundan, 25 Kasım sabahı mekâna vardığınızda katılmak istediğiniz atölyenin giriş kuponu tükenmiş ise, sizi bir başka atölyeye yönlendirmek durumunda olacağız. Her atölyenin birbirinden verimli ve eğlenceli olacağına eminiz! 

Girişimcinin Portresi
Yürütücü: Bayram Gökçe

Öğrencilerin hak ve sorumluluklarının farkında ve yaşadığı topluma karşı duyarlı olmasını destekleyebileceğiniz; girişimcilik için ihtiyaç duyacağı finansal okuryazarlık donanımları konusunda güçlendirebileceğiniz yöntemler üzerinde çalışacağız.

Çocuk Kitaplarıyla Disiplinlerarası Teknoloji
Yürütücü: Gülçin Aldırmaz Şahin

Atölyemizde disiplinlerarası çalışmanın ne olduğunu ve ne olmadığını ayırt etmeyi, bilimsel gelişmelerin hayatımıza yansımalarını takip etmeyi, yaratıcılığı geliştirmek için teknoloji çalışmalarıyla birlikte disiplinlerarası çalışmaların neler olabileceğini ve nasıl uygulanabileceğini günlük hayatlarımızdaki örnekler üzerinden deneyimleyeceğiz.

Gözlem Avcıları
Yürütücü: Mihrunisa Duran

Atölyemizde; temel astronomi kavramları, basit gözlem teknikleri, iğne deliği kamerası yaparak güneşin çapınının ölçümü gibi kolay etkinliklerle; öğrencilerde soyut kavramları somutlaştırarak yaratıcılıklarının gelişmesine katkı sağlayıp, disiplinler arası çalışma yapabilme becerilerini geliştirmeyi hedefleyeceğiz.

Düşünen Sınıflar Tasarlamak
Yürütücü: Dr. Serkan Demir

Atölyemiz; tüm kademelerde görev yapan öğretmenlerimizin ders tasarımlarının farklılaştırılması ve zenginleştirilmesinin yollarını uygulamalı olarak deneyimlemelerini ve öğrencilerin düşünme becerilerinin gelişimine yönelik farkındalık kazanmalarını amaçlıyor.

Dekoratif Teraryumlarla Kent Yaşamına Bir Mola
Yürütücü: Tuğba Canlı

Sürdürülebilir mikro dünya olan teraryumlardan yola çıkarak kendi dünyalarımızı bir fanusa sığdırıyoruz. Elimizi toprağa ve bitkilere, zihinimizi hayvanların ve suyun sesine dokunduruyoruz. Teraryumların geçmişini, yaşam döngüsünü, bakımını öğrenirken sizi kent yaşamına bir mola verip birlikte tdekoratif teraryumlar tasarlamaya davet ediyoruz. Atölyemiz aşırı derecede doğa sevgisi ve bir miktar yaratıcılık içeriyor. Gelirken yanınıza doğa ile bağ kurma isteğinizi ve hayal gücünüzü almayı unutmayın!

Masaldan Mandalaya
Yürütücü: Melike Özer

Eğlenceli ve rahatlatıcı bir aktivite olan mandala çizmek; farkındalığı, yaratıcılığı, konsantrasyonu ve özgüven duygusunu da artırıyor. Mandala çizim atölyemizde; teknolojiden bir saatliğine uzak kalarak, duygularımız ve hayal gücümüz ile bağlantı halinde olacağız.

Sınırların Sanatı
Yürütücü: Tuğba Arslan

Bu atölye, öğretmenlerin kendilerinde ve öğrencilerinde özel  alan ve sınırlar konusunda farkındalık yaratmayı amaçlar. Katılımcılar,  özel alanları nasıl tanımlayacaklarını, özel alan ve kamusal alan ayrımını konuşucaklardır. Öğretmenler kendi sınırlarını keşfederken, aynı zamanda bedensel söz hakkını da düşüneceklerdir. Bu atölye, bireylerin duygusal ve fiziksel olarak güvende hissetmelerini ve kendi haklarını savunmalarını desteklemeyi amaçlar.

Çocuklar ve Topluluklar İçin Felsefe
Yürütücü: Elif Dalkıran

P4C, gerekçeli düşünmeyi ve ifade edebilmeyi geliştiren bir yöntemdir. Atölyemizde P4C yöntemiyle Kolaylaştırıcı Eleştirel Düşünme, Özenli Düşünme, Yaratıcı Düşünme, İşbirlikçi Düşünme kazanımları ile sorular sorarak düşünme, sorgulama ve kavramlar üzerinde derinleşmeyi çalışacağız.

Yaratıcı Drama ile Çatışma Çözme Stratejileri
Yürütücü: Güneş Erkan

Atölyemizde yaratıcı drama yöntem ve teknikleri ile kurgulanan etkinlikler yoluyla çatışma çözme stratejilerini deneyimleyeceğiz; iletişimde çatışma durumlarında stratejimizi belirleyen değişkenlerin farkına varacağız. 

Ne Düşünüyorsun?'dan Nasıl Düşünüyorsun?'a: Eleştirel Düşünür Sınıflar
Yürütücü: Okan Aksoy

Atölyemizde düşünme sistemlerimiz üzerine düşünerek eleştirel düşünmenin kavramsal çerçevesini çizeceğiz. Eleştirel düşünme eğilimlerini ve engellerini örnekleriyle paylaşarak, eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik sınıf uygulamalarını deneyimleyeceğiz. 

Bir Renk, Bir Ses, Bir Nefes 
Yürütücü: Serpil Tan Bayar

Atölyemizde iyi olma halimizi geliştirmek üzere seçtiğimiz beş yolu deneyimleyeceğiz; “Bağlantıda kalmak, aktif olmak, fark etmek, öğrenmeye devam etmek ve armağan etmek." Renkleri kullanarak öznel iyi olma halimize bir kapı aralayacağız. Sesleri kullanarak bedenimizi farklı açıdan değerlendirip yeni deneyimlere açacağız. Kelimeleri kullanarak grubun potansiyelini keşfetmesini izleyeceğiz. 

Akıl ve Zeka Oyunları
Yürütücü: Dr. Zübeyde Er

Atölyemizde matematik derslerinde kullanabileceğiniz, öğrencilerin akıl yürütme becerisini geliştirmeye temel olabilecek akıl ve zeka oyunları ile ilgili bilgiler ve örnekler yer alıyor. Gruplar halinde kend oyunlarınızı tasarlayacağınız, üretilen oyunlara dair fikirler edineceğiniz ve öğrencilerinizle yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapacağınız atölyemize bekliyoruz.

Öğretmenim Bugün Nasılsın?
Yürütücü: Fetiye Erbil

Atölyemizde öğretmenler olarak meslekleğimizi uygularken sahip olduğumuz duygu ve ihtiyaçlara, öğretmen esenliğini koruyan destek mekanizmalarına odaklanacağız.

Yap, Oynat, Kavrat
Yürütücü: Hatice Kılıç-Hasan Karaca

1.sınıf düzeyinde harf öğretiminde harf ve hece birleştirme konusunda deneyim sağlamayı ve  meslektaşlarımızın yapılan materyallerle ve oyunlarla okuma yazma sürecini daha kolaylaştıracaklar

Öğretmen Adaleti
Yürütücü: Dr. Ergin Dikme

Atölyemiz sınıflarda öğretmen tutumlarını adalet süzgecinden geçirmeyi; adaletli (siz) uygulamaların, öğrencilerin başarı ve uyumları, sınıf düzeni, okul iklimi ve toplumsal değerler üzerindeki etkilerine odaklanmayı amaçlamaktadır.   

Kalpten Kalbe Mutluluk Sınıfı
Yürütücü: Kubilay Özaydın

Pozitif Psikoloji enerjimizle, geliştirdiğimiz ilişkilerle, yüklendiğimiz duygularla, hayatta bulduğumuz anlamlarla, başardıklarımızla ve akışta kaldığımız uğraşlarımızla potansiyellerimizi nasıl hayata geçirebileceğimize ışık tutuyor. Pozitif Psikolojinin kaynaklarından güç alarak hem kendi iyi olma halimize hem de sınıfımızın iyi olma haline birlikte odaklanacağız.

Bir Kareye Neleri Sığdırabilirsiniz?
Yürütücü: Osman Zafer Güler

İmge tiyatro anın fotografı ile geçmişe ve geleceğe ışık tutuyor.Gelin o anı birlikte yaşayalım ve İmge Tiyatronun derslerde nasıl kullanabileceğini çalışalım.

"Okuduk ama Anladık mı?"
Yürütücü: Sonnur Özel

Okuduğunu anlama becerilerine odaklanacağımız atölyemizde; "okuduğunu anlama becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi"ne yönelik çalışmaları gözden geçirecek, günümüzde okuma materyallerinin nasıl bir değişime uğradığını, buna bağlı olarak "okuduğunu anlama süreçlerinin bilişsel olarak" nasıl yapılandırıldığını ele alacağız. 

Sürdürülebilirlik Odağında Zor Zamanlarda Kolektif Çözümler
Yürütücü: Özlem Bilge

Bu atölyede sürdürülebilirlik odağında ortaya çıkan sorunlara üretilen proje örnekleri ve okul müfredat entegrasyonları paylaşılacaktır. Zor zamanlarda ortaya çıkan sorunlara karşı bireysel ve kolektif bir biçimde üretilebilecek çözümlerin neler olabileceğine değinilecektir. UNESCO’nun sürdürülebilir kalkınma amaçları davranışsal, bilişsel ve sosyo-duygusal öğrenme hedefleri incelenerek ihtiyaç duyulan öğrenme hedefleri seçilecektir. Yaşanan problemler odağında ihtiyaç duyulan alanlarda projelerin neler olabileceği tartışılacaktır. Grup olarak birlikte belirledikleri bir soruna beraberce çözüm geliştirilerek önerilen çözüm önerileri paylaşacaklardır. Atölye ile ilgili derinleşme kaynakları sunulacaktır.

Uyandıran Masallar
Yürütücü: Gözde Uysal, Nebi Burak Ay

Öğretmen Ağı ve Teyit ortaklığında geliştirilen “Eğitimde Eleştirel Dijital Okuryazarlık: Öğretmenden Öğretmene El Kitabı”ndan bir yaratıcı çözüm olan" Uyandıran Masallar" atölyesinde, öğrencilerin karşılaştıkları bilgilere eleştirel yaklaşmalarına ve eleştirel dijital okuryazarlıkla ilgili temel kavramları masallar aracılığıyla kazanmalarına yönelik tasarlanan bu içeriği birlikte deneyimleyeceğiz, üzerine konuşacağız ve çözümün nasıl uygulanabileceğini birlikte keşfedeceğiz. 

Sorularınız için: info@orav.org.tr

 

Adres: Özel Sanko Okulları Pancarlı, Kültür Caddesi No:10, 27060 Şehitkamil/Gaziantep

Ulaşım: https://maps.app.goo.gl/x2t8msgvNgxQkELu7

bottom of page