top of page

The 5 Stone Social and Financial Leadership

Program Objectives

The 5 Stone Social and Financial Leadership Program is implemented by the Teacher Academy Foundation in collaboration with Aflatoun International. The program aims to provide primary and secondary school students with financial literacy and social entrepreneurship knowledge and skills using active learning methods.

 

Teachers who apply to the project and complete the orientation training are expected to:

 • Implement the application tasks given for each educational theme in their classes

 • Attend "Mentor Meetings" for each educational theme, held for two hours on one evening, and share their experiences and their students' work with their mentors

 • Actively participate in the "Expert Meetings (webinars)" to be held for each educational theme one evening with invited subject area experts, and invite parents to these webinars.

 

During this period, monthly assignments will be sent to create lasting attitude and behavior changes in students and to support academic and life skills from both financial and social perspectives. 

In the final month of the program, a two-day online "Solution Camp" will be held, and students are expected to develop an entrepreneurial idea as a solution to a problem in their social environment, while teachers will provide support and representation to their students at this stage.

 

Participants included in the social learning group to be established will also be part of a professional learning community.

 

The following topics will be covered during the program:

 • Personal Understanding and Exploration

 • Rights and Responsibilities

 • Saving and Spending Money

 • Planning and Budgeting

 • Social and Financial Entrepreneurship

 

Who Can Participate in the Program?

Subject and class teachers serving in 3-4-5-6 and 7th grades of state schools affiliated with the Ministry of National Education can apply to the program.

 

Duration and Schedule

The program has started its 2022-2023 cohort on November 2, 2022 and will end in April, 2023. Monthly tasks, mentor meetings, expert seminars and solution camp activities will be carried out between November 2022 and April 2022. For the 2023-2024 applications, please follow us via our social media channels.

5TAS-YY.png
 • Uygulama aşaması: Eğitimden sonra bu aşamaya geçilerek 2 ay boyunca öğretmenlere gönderilecek görevlerin sınıfta uygulanması beklenmektedir. Bu esnada periyodik olarak çevrim içi içerik, mentor ve uzman desteği sağlanacaktır.

 

 • Ek Etkinlik- Çözüm Kampı: Programı tamamlayıp çözüm fikir ve projelerini geliştiren katılımcılar arasından değerlendirme sonu finalist olanlar yüz yüze gerçekleştirilecek olan çözüm kampına katılma hakkını elde edecekler. (Konaklama, ulaşım gibi harcamalar vakfımızca karşılanacaktır.)

(Tarih: Dönem sonuna denk gelen bir tarihte olacaktır. Net tarih katılımcı oylaması ile netleştirilecektir.)

Projeye başvuran ve oryantasyon eğitimini tamamlayan öğretmenlerden 2 ay boyunca; 

 • Her eğitsel tema için verilen uygulama görevlerini sınıflarında uygulamaları, 

 • Her eğitsel tema için bir akşam iki saat olmak üzere “Mentor Buluşmalarına” katılarak deneyimlerini ve öğrencilerinin ürettiği çalışmaları mentorlarıyla paylaşmaları,

 • Her eğitsel tema için davetli konu alanı uzmanları ile bir akşam gerçekleştirilecek “Uzman Buluşmaları’na (webinarlara)” aktif katılmaları ve velilerini de bu webinarlara davet etmeleri beklenmektedir. 

Bu süre zarfında gönderilecek periyodik olarak gönderilen görevler ile öğrencilerde kalıcı tutum ve davranış değişikliği meydana gelmesi hem finansal hem de sosyal açıdan akademik ve yaşam becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

Programın son ayında gerçekleştirilecek olan yüz yüze 2 günlük “Çözüm Kampı”nda öğrencilerden, sosyal çevrelerindeki bir soruna çözüm olarak bir girişim fikri oluşturmaları, öğretmenlerin ise öğrencilerine bu aşamada teşvik ve temsil desteği vermeleri beklenmektedir. 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında 3-4-5-6 ve 7. Sınıflarında görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir. Katılımcı öğretmenler belirledikleri ve dersine girdikleri bir sınıf ile programı uygulayabileceklerdir. Program okul temelli başvurulara açıktır.

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Programın eğitim aşaması iki günlük eğitimden oluşmaktadır. Eğitimin günleri cumartesi ve pazardır. Eğitim sonrası iki aylık uygulama süreci başlamaktadır. Bununla ilgili detayları yukarıda bulabilirsiniz.

Certificate of Participation

Our program consists of an orientation training and a 5-month practical application period. Participants must complete the tasks assigned for each theme, attend mentor meetings once a month, and support the participation of students and parents in the expert meetings. Participants who fulfill all requirements will be awarded a digital certificate of participation by ORAV.

 

Learning Platform

The program will be conducted online on the Teachers Academy Foundation's e-learning platform eKampüs at www.ekampus.orav.org.tr. Mentor Meetings will be held on Microsoft Teams. The Expert Meetings will be conducted live on our YouTube channel through a special link provided to participating teachers.

 

Application

Applications for the program will begin in October 2023.

Applications are received through the Ministry of National Education Information Systems (MEBBIS): https://mebbis.meb.gov.tr

You can send an e-mail to egitimdestek@orav.org.tr  for your questions and support needs.

This program started in 2016 in cooperation with Garanti BBVA and is still supported by Garanti BBVA.

Garanti_BBVA.png
bottom of page