Barışçıl İletişim ​

Farklı kültürlerden gelen öğretmenleri barışçıl iletişim yöntem ve uygulamaları konularında bilinçlendirmek; farklı kültürlerden gelen öğretmenlerin, çocuğun yüksek yararı ortak paydasında buluşacakları uygulamalar yapmak amacıyla tasarladığımız bu eğitim kapsamında, Hatay’daki Geçici Eğitim Merkezlerinde görev yapan Türk ve Suriyeli öğretmenlerle çalıştık.

Eğitime katılan öğretmenlerin etkili iletişim kurma becerilerini geliştirmelerini, okul ortamında ayrımcılık ve etiketlemeye neden olan önyargı ve kalıp yargıları fark etmelerini, çocuk haklarına duyarlı ve olumlu sınıf oluşturmanın ipuçlarını edinmelerini, ayrımcılığı önleme ve yönetme becerilerini geliştirmelerini ve birlikte çalışma kültürü için etkili süpervizyon ve mentörlük kavramları hakkında temel bilgileri edinmelerini hedefledik.

Eğitimin pilot uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğinde yürütüldü.