top of page
e-Teach (Gözet)

 

E-teach Projesi; Ortadoğu Teknik Üniversitesi, MEB, Vilnius Üniversitesi (Litvanya) ve Salerno Üniversitesi (İtalya) ortaklığında gerçekleştirdiğimiz Erasmus+ projesidir. 

Projede öğretmenlerin ders esnasında göz hareketleri özel bir gözlükle kaydedilerek, elde edilen verilerin eğitimciler için geliştirilen ara yüzlerde kullanılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda 3 farklı ülkedeki okullarda hem gözlük hem de sınıf içine yerleştirilmiş çapraz kamera sistemi ile ders kayıtları alınmış ve veriler incelenmeye başlamıştır. 

Proje kapsamında ÖRAV öğretmenlerin Matematik, Türkçe ve Fen bilgisi dersleri kapsamındaki kayıtlarını inceleyerek sınıf içi etkinliklere ve sınıf yönetimine ilişkin öneriler sunmuştur. 

bottom of page