Okulda Avrupa Değerleri 

Avrupa Birliği entegrasyonu ve Avrupa değerleri konularının Türkiye eğitim sisteminde yer almasını amaçlayan ve Hayatboyu Öğrenme Jean Monnet Programı tarafından desteklenen “Okulda Avrupa Değerleri” projesi kapsamında; İstanbul’daki ilköğretim, lise ve meslek lisesi öğretmenlerine yönelik çalıştaylar düzenledik.

Çalıştaylar; katılımcı öğretmenlerin temel hak ve özgürlükler, insan hakları, kadın-erkek eşitliği, çoğulcu demokrasi, çevre ve hoşgörü gibi temel değerlerin eğitim sistemine nasıl dahil edilebileceği, eğitim sisteminin yanı sıra eğitimcilerin kişisel söz ve davranışlarının önemi ve sınıf içinde temel hak ve özgürlükler konusundaki metodlarla ilgili fikir alışverişinde bulunmaları için ortam sağlamayı hedefledi.