05 Nisan 2024

Salt, eğitimcilerin öğrencileriyle birlikte sanatı yorumlamalarını kolaylaştırmak amacıyla Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) iş birliği ve STABILO’nun desteğiyle iki çevrimiçi rehber yayımladı. Yazar-editör İlkay Baliç tarafından, akademisyen Evren Barın Egrik’in danışmanlığında hazırlanan “Okulda ve Okul Dışında Sanatı Yorumlamak: Eğitimciler için Bir Rehber”, hem kendi yaşamında hem de mesleki çalışmalarında kültür ve sanata, yaratıcı ve eleştirel düşünceye daha fazla yer açmak isteyen tüm eğitimcilerin faydalanabileceği bir kaynak niteliğinde.⁠

Handan Börüteçene’nin Salt Beyoğlu’nda devam eden “Üç İç Denizin Ülkesi” sergisi için hazırlanan yorumlama rehberi ise ilk rehberdeki yaklaşım ve yöntemleri Salt’ın bir sergisi aracılığıyla somutlaştırarak kullanıcılara bir yorumlama örneği sunuyor.⁠

“Okulda ve Okul Dışında Sanatı Yorumlamak”
Okulda ve Okul Dışında Sanatı Yorumlamak: Eğitimciler için Bir Rehber”, sanat eğitimine kültürlerarası eğitim perspektifinden bakarak, eğitimciler ile öğrencilerin kültürel okuryazarlıklarının zenginleştirilmesine odaklanıyor. Rehberin öncelikli hedefleri arasında sanatın öğrenme ortamlarında serbestçe yorumlanabilmesi, çağrıştırdığı soruların dile getirilmesi, öğrenen topluluklarının kendi bakış açılarıyla yeni bağlar ve bağlantılar kurması, böylelikle yeni tartışma ve diyalog alanları açılması bulunuyor. Rehberin birinci kısmı bu hedefler doğrultusunda sanatın yorumlanma biçimleri ve yöntemlerini odağına alırken, ikinci kısım okul dışı kültürel etkinliklerin planlanmasına yönelik öneriler içeriyor ve bu önerileri Salt’a bir ziyaret örneği aracılığıyla somutlaştırıyor.

Üç İç Denizin Ülkesi Kapsamında “Eğitimciler için Yorumlama Rehberi”


Handan Börüteçene’nin Üç İç Denizin Ülkesi sergisi için hazırlanan “Eğitimciler için Yorumlama Rehberi” ise ilk rehberdeki yaklaşım ve yöntemleri Salt’ın bir sergisi aracılığıyla somutlaştırarak kullanıcılara bir yorumlama örneği sunuyor.

Salt ve ÖRAV, böylelikle kültür kurumlarıyla eğitim alanı arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi ve sürekli hâle getirilmesine yönelik önemli bir adım atıyor. Rehberlerin öğretmenlerden ve öğrencilerden gelecek geri bildirimlerle düzenli olarak güncellenmesi, atölye çalışmaları ve dijital içeriklerle derinleştirilmesi ve bu yolla Türkiye’de sanat eğitimi alanıyla etkileşimin sürekli kılınması amaçlanıyor.