top of page

Ekibimize Katılacak İzleme ve Değerlendirme Uzmanı Arıyoruz!

Güncelleme tarihi: 7 Mar 2023Öğretmen Akademisi Vakfı, Türkiye’de öğretmenleri ve eğitim sorumluluğu üstlenmiş bireyleri odağına alan ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşudur. Türkiye’deki öğretmenlere kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleme amaçlı eğitim programları sunma; öğretmenleri geleceği inşa edecek nesilleri yetiştirme konusunda yetkinleştirme misyonu ile 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir.


Öğretmen Akademisi Vakfı; yerel ve küresel çalışmalarını arttırma ve daha geniş kitlelere ulaşabilme hedefiyle uyumlu olarak, ekibini deneyimli bir İzleme ve Değerlendirme Uzmanı ile güçlendirmek istiyor.

Görev ve Sorumluluklar

Vakfın hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve hazırlanacak tüm proje, eğitim programı ve faaliyetlerin:

 • Değişim teorisi ve sosyal etki hedeflerinin oluşturulmasına katkı vermek,

 • İhtiyaç analizi, araştırma, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmalarının iş/zaman planını hazırlamak ve takip etmek,

 • Veri toplama yöntemlerini belirlemek,

 • Veri toplama araçlarını geliştirmek,

 • Verileri toplamak, analizini gerçekleştirmek ve çözümlemek,

 • İzleme değerlendirme ve sosyal etki raporunu hazırlamak ve ilgili yerlerle paylaşmak,

 • İzleme değerlendirme sonuçları doğrultusunda proje, program ya da konferans içeriklerinde/formatında gerekli revizyonlar ve diğer eylem planları için öneride bulunmak,

 • Sorumlulukları dâhilinde, vakfın eğitimcileri ve diğer birimleri ile koordineli olarak vakfın ihtiyacı olan çalışmalarda yer almak, gerekli verileri temin etmek ve yorumlamak.


Aranan Nitelikler

 • Eğitim bilimleri alanında ölçme ve değerlendirme/program geliştirme bölümünden lisans düzeyinde eğitim almış ya da psikoloji, sosyoloji, felsefe grubu alanında lisans eğitimini almış, ölçme ve değerlendirmede ya da program geliştirmede lisansüstü düzeyinde eğitim almış olmak,

 • Sivil toplum alanında faaliyet gösteren veya eğitim alanında çalışan bir kurumun izleme ve değerlendirme ile araştırma pozisyonlarında sorumluluk almış olmak,

 • Nitel ve nicel araştırmaların tasarım, uygulama, analiz ve raporlama aşamalarında deneyim sahibi olmak,

 • İstatistik ve araştırma teknikleri bilgisine sahip olmak ve istatistiksel analiz yazılımlarına hâkim olmak ve etkin olarak kullanmak,

 • Veri toplama aracı oluşturma, geliştirme, revize etme, adapte etme konusunda deneyim sahibi olmak,

 • İletişim, zaman planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak,

 • Bilgisayar kullanımı ve özellikle ofis programlarında yetkin olmak,

 • Konuşma ve yazın dilinde ifade etme ve aktarma becerilerini etkili kullanabilmek,

 • İngilizce bilgisine (konuşma, okuma, yazma) sahip olmak.

Adayların, özgeçmişlerini, 30 Kasım 2022 tarihine kadar, “ÖDU2022” konu başlığı ile ik@orav.org.tr adresine göndermelerini rica ediyoruz. (Tüm başvurular gizlilikle değerlendirilecek; yalnızca olumlu başvurulara cevap verilecektir.)

1.099 görüntüleme

Comments


bottom of page