14 Mayıs 2024

İyilik Durağı, Türkiye genelindeki eğitim kalitesini artırmak, öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla 2024 yılında tüm geliri doğrudan eğitim projelerine aktarmak üzerine kurulmuştur. 

İyilik Durağı ve diğer tüm destek kanalları ile çocuklarımızın, dolayısı ile toplumun sosyal ve kültürel dönüşümünde büyük izi olan öğretmenlerin, mesleklerinde daha başarılı olabilmeleri için faaliyetlerini geliştirerek devam etmeyi hedefliyoruz. Bu amaç doğrultusunda, İyilik Durağı aracılığıyla yapılan her bağış, eğitim alanında dönüştürücü etkiler yaratmak için kullanılacaktır.