top of page

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitim Programı

Programın Hedefleri

 

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, uluslararası bir kuruluş olan Aflatoun International iş birliğiyle uygulanmaktadır. Program ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, finansal okuryazarlık ve sosyal girişimcilik bilgi ve becerilerinin, aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak kazandırılması hedeflenmektedir. 

 

Program iki aşamadan oluşmaktadır.

 

Eğitim aşaması: 7-12 Kasım 2023 tarihleri arasında eKampüs Platformumuzda çevrim içi (Asenkron – Senkron) olarak gerçekleşecektir.

 

*Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar. 

 

Uygulama aşaması: Eğitimden sonra bu aşamaya geçilerek 2 ay boyunca öğretmenlere gönderilecek görevlerin sınıfta uygulanması beklenmektedir. Bu esnada periyodik olarak mentor ve uzman desteği sağlanacaktır.

 

EK Etkinlik- Çözüm Kampı: Programı tamamlayıp çözüm fikir ve projelerini geliştiren katılımcılar arasından değerlendirme sonu finalist olanlar yüzyüze gerçekleştirilecek olan çözüm kampına katılma hakkını elde edecekler. (Konaklama, ulaşım gibi harcamalar vakfımızca karşılanacaktır.)

(Tarih: Ara tatilin içerisinde olacaktır. Net tarih katılımcı oylaması ile netleştirilecektir.)

 ​

Projeye başvuran ve oryantasyon eğitimini tamamlayan öğretmenlerden 2 ay boyunca; 

  • her eğitsel tema için verilen uygulama görevlerini sınıflarında uygulamaları, 

  • her eğitsel tema için bir akşam iki saat olmak üzere “Mentor Buluşmalarına” katılarak deneyimlerini ve öğrencilerinin ürettiği çalışmaları mentorlarıyla paylaşmaları,

  • her eğitsel tema için davetli konu alanı uzmanları ile bir akşam gerçekleştirilecek “Uzman Buluşmaları’na (webinarlara)” aktif katılmaları ve velilerini de bu webinarlara davet etmeleri beklenmektedir. 

Bu süre zarfında gönderilecek periyodik olarak gönderilen görevler ile öğrencilerde kalıcı tutum ve davranış değişikliği meydana gelmesi, hem finansal hem de sosyal açıdan akademik ve yaşam becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

Programın son ayında gerçekleştirilecek olan yüzyüze 2 günlük “Çözüm Kampı”nda öğrencilerden, sosyal çevrelerindeki bir soruna çözüm olarak bir girişim fikri oluşturmaları, öğretmenlerin ise öğrencilerine bu aşamada teşvik ve temsil desteği vermeleri beklenmektedir. 

Aynı zamanda, oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Kişisel Anlayış ve Keşif

  • Haklar ve Sorumluluklar

  • Para Biriktirme ve Harcama 

  • Planlama ve Bütçeleme

  • Sosyal ve Finansal Girişim

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında 3-4-5-6 ve 7. Sınıflarında görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir. Katılımcı öğretmenler belirledikleri ve dersine girdikleri bir sınıf ile programı uygulayabileceklerdir.

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Programın 2023-2024 grupları 7 Kasım 2023’de çalışmalarına eğitim ile başlayacaklardır. Görevler, mentor toplantıları, uzman buluşmaları ve çözüm kampı aktiviteleri Kasım 2023-Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Katılım Belgesi

Programımız oryantasyon eğitimi ve 2 aylık bir uygulama aşamasından oluşmaktadır. Her tema için verilecek görevleri tamamlamak, planlanan mentor buluşmasına katılmak ve uzman buluşmalarına kendisinin ve velilerinin katılımını destekleyerek katılmak gerekmektedir.
Tüm gereklilikleri tamamlayan katılımcılara, ÖRAV tarafından katılım belgesi dijital olarak verilecektir.


Eğitim Platformu

Program çevrim içi olarak, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Mentor Buluşmaları Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.
Uzman Buluşmaları, katılan öğretmenlere özel gönderilecek bağlantı ile YouTube kanalımızdan canlı olarak gerçekleştirilecektir. 

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitimi ve diğer eğitimlerimize eKampüs uzaktan eğitim platformumuzda erişebilirsiniz. Eğitimlerimize kayıt olmak için eKampüs'e giriş yapmanız gerekmektedir. eKampüs'e giriş yaptıktan sonra "Kayıt Olabileceğiniz Mesleki Gelişim Eğitimleri" bölümünde kayıt olmanız için sizi bekleyen eğitimlerimizi bulabilirsiniz. 


Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı 2016 yılında Garanti BBVA iş birliğiyle başlamış ve halen Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.
 

Garanti_BBVA.png
bottom of page