top of page

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Eğitim Programı

Programın Hedefleri

 

5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, Aflatoun International iş birliğiyle uygulanmaktadır. Program ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, finansal okuryazarlık ve sosyal girişimcilik bilgi ve becerilerinin, aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak kazandırılması hedeflenmektedir. 

Projeye başvuran ve oryantasyon eğitimini tamamlayan öğretmenlerden 5 ay boyunca; 

  • her eğitsel tema için verilen uygulama görevlerini sınıflarında uygulamaları, 

  • her eğitsel tema için bir akşam iki saat olmak üzere “Mentor Buluşmalarına” katılarak deneyimlerini ve öğrencilerinin ürettiği çalışmaları mentorlarıyla paylaşmaları,

  • her eğitsel tema için davetli konu alanı uzmanları ile bir akşam gerçekleştirilecek “Uzman Buluşmaları’na (webinarlara)” aktif katılmaları ve velilerini de bu webinarlara davet etmeleri beklenmektedir. 

Bu süre zarfında gönderilecek aylık görevler ile öğrencilerde kalıcı tutum ve davranış değişikliği meydana gelmesi, hem finansal hem de sosyal açıdan akademik ve yaşam becerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

 

Programın son ayında gerçekleştirilecek olan çevrim içi iki günlük “Çözüm Kampı” öğrencilerden, sosyal çevrelerindeki bir soruna çözüm olarak bir girişim fikri oluşturmaları, öğretmenlerin ise öğrencilerine bu aşamada teşvik ve temsil desteği vermeleri beklenmektedir. 

Aynı zamanda, oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

  • Kişisel Anlayış ve Keşif

  • Haklar ve Sorumluluklar

  • Para Biriktirme ve Harcama 

  • Planlama ve Bütçeleme

  • Sosyal ve Finansal Girişim

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında 3-4-5-6 ve 7. Sınıflarında görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir. 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Programın 2022-2023 grupları 2 Kasım 2022’de çalışmalarına başlamışlardır. Aylık görevler, mentor toplantıları, uzman seminerleri ve çözüm kampı aktiviteleri Kasım 2022-Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 2023-2024 dönemi başvuruları için lütfen sosyal medya kanallarımızdan bizi takip ediniz. 

Katılım Belgesi
Programımız oryantasyon eğitimi ve 5 aylık bir uygulama aşamasından oluşmaktadır. Her tema için verilecek görevleri tamamlamak, ayda bir kez mentor buluşmasına katılmak ve uzman buluşmalarına öğrenci ve velilerinde katılımını destekleyerek katılmak gerekmektedir.
Tüm gereklilikleri tamamlayan katılımcılara, ÖRAV tarafından katılım belgesi dijital olarak verilecektir.


Eğitim Platformu
Program çevrim içi olarak, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.
Mentor Buluşmaları Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.
Uzman Buluşmaları, katılan öğretmenlere özel gönderilecek bağlantı ile YouTube kanalımızdan canlı olarak gerçekleştirilecektir.


Başvuru:

  • Program başvuruları Ekim 2023’te başlayacaktır. 

  • Eğitim programı başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmaktadır: https://mebbis.meb.gov.tr


Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı 2016 yılında Garanti BBVA iş birliğiyle başlamış ve halen Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.
 

Garanti_BBVA.png
bottom of page