ÖRAV Akademik Danışma Kurulu Toplantısı 05 Haziran 2023

Öğretmenlerimize fayda sunmayı amaçlayarak geliştirdiğimiz tüm programlarımızda; eğitime gönül veren, bilgi ve deneyimleriyle hepimizi zenginleştirecek eğitim gönüllüleriyle iş ve güç birliği yapmayı her zaman çok kıymetli bulduk.

Vakfımızın 15. Yılını kutladığımız 2023 yılında da, ÖRAV için çok anlamlı bir iş birliğine daha imza attık; 3 Haziran 2023 tarihinde ÖRAV’ın ilk Akademik Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirdik. Dr. Deniz Kurtoglu Eken(Sabancı Üniversitesi), Prof. Dr. Feza Orhan(Bahçeşehir Üniversitesi), Prof. Dr. Giray Berberoğlu(Başkent Üniversitesi)

Dr. Gonca Ongan(Koç Üniversitesi), Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı(Hacettepe Üniversitesi)

Dr. Selçuk Doğan (Georgia Southern Üniversitesi), Prof. Dr. Sertel Altun (Yıdız Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Soner Yıldırım(Orta Doğu Teknik Üniversitesi) hocalarımızın yer aldığı Akademik Danışma Kurulumuzun ilk toplantısında, kurul üyelerimizle faaliyetlerimizi detaylı bir şekilde paylaşarak, Vakfı ve çalışmalarımızı daha yakın tanımaları için ortam yaratmayı hedefledik. Onlardan da, bugüne kadar ki izlemleri doğrultusunda Vakfı daha ileriye taşıyabilmek adına görüşlerini istedik.

Eylül ayında gerçekleştireceğimiz ikinci toplantımıza kadar, hepimiz üzerimize düşen görevleri aldık ve çalışmaya devam ediyoruz.