orav loader

Öğretmen Akademisi Vakfı eKampüs
Web Sitesi Genel Kullanım Koşulları

1. TANIMLAR

www.ekampus.orav.org.tr: Öğretmen Akademisi Vakfı (“ÖRAV”) tarafından oluşturulan ve yayınlanan eKampüs uzaktan eğitim platformunun resmi web sitesidir (“Site”). Lütfen aşağıdaki koşulları okuyunuz. Siteye girmeniz, üye olmanız ve/veya kullanmanız ve/veya Sitede yer alan “Hizmetler” den yararlanmanız Öğretmen Akademisi Vakfı ile aranızda belirlenmiş aşağıda yazılı hukuki koşullara bağlıdır.

Hizmet: Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından Site’de Üye/ Kullanıcı’ların bilgisine sunulan ve yayınlanan her türlü eğitim içeriğinin, bilginin, dokümanın paylaşımı ve sosyal paylaşım platformunun sağlanması.

Üye: Öğretmen Akademisi Vakfı taradından Site’ye üye yapılan ve/veya Site’ye ait olan kayıt formu aracılığı ile Site’ye üye olan kişileri ifade eder.

Kullanıcı: Site’ye üye olsun veya olmasın, ÖRAV eKampüs web sitesini, mobil uygulamasını ziyaret eden kişileri ifade eder.

Site: ÖRAV tarafından oluşturulan ve yayınlanan, https://ekampus.orav.org ve/veya https://www.ekampus.orav.org.tr adreslerinde bulunan uzaktan eğitim platformudur.

Kullanıcı İçeriği: Site üyesi/kullanıcısı olan herkes tarafından, Site’de yapılan içerik paylaşımlarıdır. 

2. Genel Kullanım Koşulları: (“Kullanım Koşulları”) Siteyi kullanmaya başladığınız andan itibaren bu Web sitesi ile varsa diğer ilintili sitelere ve bu Site üzerinden veya bu Site aracılığıyla sunulan eğitim içeriklerine, ÖRAV veya Site kullanıcıları/üyeleri tarafından paylaşılan bilgilere, dokümanlara , arayüzler ve işlevlere erişim ve kullanım hakkı kazanmış olursunuz.

i. Bu Site ve barındırdığı içerikleri, arayüzleri ve bu arayüzlerde bulunan işlevleri kullanıyor olmanız, Kullanım Koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Kullanım Koşulları ile Gizlilik ve Güvenlik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Site veya servislerini kullanmayınız.

ii. Öğretmen Akademisi Vakfı’nın önceden haber vermeksizin hizmet ve servislerin tamamını ya da bir kısmını ücretli yapma, bazı ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, servisleri, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma hakkı saklıdır.

iii. Site’de ÖRAV tarafından yapılan kullanıma, içeriklere, hizmetlere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

3. Kullanım Koşullarının Takibi/Değişiklik: Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından Üye/ Kullanıcılara mümkün olan en iyi hizmetin verilebilmesi için Site devamlı yenilenmekte ve güncellenmektedir.

i. Yenilik ve güncellemelere bağlı olarak sunulan Hizmetlerde değişiklik meydana gelebilecektir.

ii. Öğretmen Akademisi Vakfı, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin Site Hizmetlerinde, kullanma koşullarında, Gizlilik ve Güvenlik Koşullarında değişiklik yapma ve/veya yeni/ ek Hizmetler ile yeni/ek koşullar getirme hakkına sahiptir. ÖRAV tarafından Site Hizmetlerinde, kullanma koşullarında, Gizlilik ve Güvenlik Koşullarında yapılan değişiklikler sitede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, Sitenin kullanılması ile Kullanıcı/Üye güncel koşulları kabul ettiği anlamına gelir. Değişikliklerin takip edilmesinden Kullanıcı/Üye bizzat sorumludur.

iii. Site ve Hizmetler kapsamında belli limitler dâhilinde (tahsisli alan büyüklüğü, saklama alanı, ileti sayısı vb.) sunulan Hizmetler de Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından önceden bir bildirimde bulunulmaksızın her zaman değiştirilebilecektir.

4. İçerik ve Hizmetlerden Yararlanma:

i. Sitede sağlanan Hizmetlerin kullanımı burada yazılı koşullara ve mevzuatın öngördüğü izin ve sınırlamalara tabidir.

ii. Sitede yer alan; logo, marka, tanıtım materyali, eğitim materyali veri dosyası, yazılı metin, bilgi, haber, görüş, tavsiye, reklam, ilan, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel, yazılım ve benzeri içeriğin (“İçerik”) bir kısmı doğrudan Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, bir kısmı da diğer kaynaklardan sağlanarak yayınlanabilir. Ayrıca Site’ de bazı Hizmetlerden yararlanmak için Üye ve/veya Kullanıcıların talep ve üyelik formları doldurması gerekebilir.

iii. Öğretmen Akademisi Vakfı başka web sitelerinden ya da bağlantılı sitelerden aktarılan bilgilerin, iletişimin, ticari elektronik iletilerin veya link verilen, bilgi verilen diğer web sitelerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini taahhüt etmemekte ve hukuki hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

iv. Sitede yer alan üçüncü şahıslara ait bilgiler ve yapılan alıntılar tanıtım amaçlıdır. Öğretmen Akademisi Vakfı ve/veya bu içeriğin sahipleri, içeriği ve Hizmet koşullarını haber vermeden değiştirme hakkına sahiptir.

v. Site ve Hizmetler bakımından yaşla ilgili yasal kısıtlamaların olduğu bölümlerde, kullanıcıların bu kısıtlamalara riayet etmesi gereklidir.

vi. Kullanıcıların/Üyelerin, aksi Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından öngörülmedikçe, Site sayfalarını, Hizmetlerini ya da Hizmet İçeriğini kullanarak ürün ya da hizmet satma, ticari amaçlı reklâm, ilan yapma ve benzeri girişimlerde bulunma, ticaret yapma hakkı yoktur.

vii. Öğretmen Akademisi Vakfı, Site ve Hizmet İçeriklerini dilediği gibi belirleme hakkına sahip olup, Site ve Hizmetleri reklam ve promosyonlarla birlikte sunabilir. Reklam ve promosyonların doğrudan Site ve Hizmetlerle ilgili olması zorunlu değildir. Öğretmen Akademisi Vakfı reklamlara ilişkin uygulama ve tarifelerini dilediği şekilde ve zamanda değiştirebilir.

viii. Hizmet İçeriğinden yararlanan Kullanıcıların/Üyelerin bu Site ya da Hizmetler aracılığıyla elde edeceği içeriğe bağlı riski üzerine aldığı kabul edilir.

ix. Kullanıcı tarafından, ister diğer kullanıcılara açık isterse özel olarak gönderilen, girilen her türlü bilgi, yazılı metin, bilgi, görüş, ses, müzik, video, fotoğraf, görsel ve benzeri içeriğe (“Kullanıcı İçeriği”) ilişkin sorumluluk Kullanıcıya aittir.

x. Öğretmen Akademisi Vakfı’nın, bu yönde bir yükümlülüğü olmaksızın, Kullanıcılara/Üyelere ait, Siteye konulan, gönderilen, diğer üye veya kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı Kullanıcı İçeriğini, ön elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekmek, değiştirme, geri çevirme tamamen veya kısmen kapsamdan, yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır.

xi. Kullanıcı/Üye, kendi profiline ekleyeceği veya ileteceği Kullanıcı İçeriği üzerinden kazanç temin edici ticari faaliyetlerde bulunmamayı kabul ve taahhüt etmektedir.

xii. Kullanıcı, Siteye yüklemiş veya herhangi bir yolla paylaşmış olduğu Kullanıcı İçeriği’nin Öğretmen Akademisi Vakfı’nın belirleyeceği tanıtım, logo, işaret veya benzeri içeriği ihtiva edecek/bulunduracak şekilde ve hak sahipliğine dair herhangi bir açıklama ya da işaret taşımaksızın Öğretmen Akademisi Vakfı ve/veya diğer kullanıcılar tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılabileceğini veya başka web sitelerine yüklenebileceğini, link verilebileceğini kabul etmiştir

xiii. Kullanıcı, Kullanıcı İçeriğinin Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından kullanımına koşulsuz izin verdiğini kabul ve beyan etmiştir.

5. Öğretmen Akademisi Vakfı’nın Sorumluluğu: Kullanım koşullarını kabul ederek bu siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili olarak Öğretmen Akademisi Vakfı’nın hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu bilgi ve açıklamalara göre girişimde bulunan kişiler kendi girişimlerinin sonuçları nedeniyle Öğretmen Akademisi Vakfı’na sorumluluk yöneltemezler.

6. Site ve İçeriğin Kullanımından Sorumluluk:

i. ÖRAV tamamen kendi iradesi doğrultusunda ve herhangi bir sebebe dayanmadan Kullanıcı/üye başvurularını reddedebilir veya Kullanıcı/üye başvurusunun kabul edilmesini ek şart ve koşullara bağlayabilir. ÖRAV, SİTE’de belirtilen kural ve koşullara aykırılık, Kullanıcı/Üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığını tespit edilmesi, Kullanıcı/Üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce ret edilmiş olması, Kullanıcı/Üye hakkında şikayetler alınması veya olumsuz yorumlar alınması ve bu durumun ÖRAV tarafından risk olarak değerlendirilmesi vb. gibi nedenler de dahil olmak üzere, haklı bir sebebe dayanarak veya herhangi bir nedene dayanmaksızın ve herhangi bir bildirimde bulunmadan her zaman herhangi bir tazminat yükümlülüğü altında bulunmaksızın işbu Kullanıcı/Üye statüsüne son verebilir.

ii. Kullanıcı/Üye, kullanıcı adı ve şifre de dahil olmak üzere üyelik ile ilgili tüm bilgilerin kullanım ve yönetiminden bizzat sorumludur. Kullanıcı’ya/Üye’ye ait hesap, kullanıcı/üye adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Kullanıcı/Üye tarafından gerçekleştirilmiş kabul edilecek ve bu bilgilerinin Kullanıcı/Üye dışında bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle Kullanıcı/Üye ve/veya 3. Kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran Kullanıcı/Üye sorumludur.

iii. Kullanıcı/Üye, olıuşturmuş hesaplarını, kullanıcı adı ve şifresi ile üyelik profillerini hiçbir şart ve koşulda başka bir kullanıcıya devredemez veya 3. Kişilerce kullanımına izin veremez.

iv. Kullanıcı/Üye Site’de yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikler için Site’ye erişimin geçici olarak engellenebileceğini kabul eder. 

v. Kullanım koşullarını kabul ederek Siteden herhangi bir şekilde yararlanmanız halinde yapacağınız bütün işlemlerle ilgili sorumluluğu kabul etmiş bulunmaktasınız. Kullanıcı, kaynağı ne olursa olsun Sitede yer alan Hizmet İçeriğine veya Site üzerinden gerçekleştirilecek her türlü iletişime göre girişimde bulunmak ya da bulunmamak hakkına sahiptir. Bu konuda verilecek kararın hukuki sonuçları Siteye bağlanan Kullanıcının kendisine aittir. Öğretmen Akademisi Vakfı bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

vi. Öğretmen Akademisi Vakfı, Site üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin hatalı, hukuka aykırı işlerde veya kanuna aykırı olarak kullanılması dâhil her türlü kullanım nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan veya kazanç kayıpları gibi dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz.

vii. Kullanıcılar Arası İletişim: Site üzerinden gerçekleştirilen Kullanıcılar arası iletişimle ilgili tüm sorumluluk taraflara aittir. Öğretmen Akademisi Vakfı iletişime/bağlantıya/veri trafiğine taraf kişilere, veri güvenliği ve kötü niyetli hareketlerle ilgili hiçbir taahhüt vermemekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir.

7. Garanti Olmaması:

i. Bu Site ve Hizmetler Kullanıcıların istifadesine olduğu gibi sunulmakta olup, yasalar tarafından izin verilen en geniş şekliyle, yazılı ya da sözlü özel ya da genel herhangi bir garanti içermemektedir.

ii. Öğretmen Akademisi Vakfı, bu Sitede yer alan işlev ve Hizmetlerin güvenli ve hatasız olduğu, kusurların giderileceği ya da bu Sitenin hizmete sunulmasında kullanılan sunucu ile beraber Sitenin kendisinin ya da 3. Şahıslara ait alt ve üst sitelerin/linklerin virüs ya da başka zararlı içerik taşımadığı garantisini vermez.

iii. Öğretmen Akademisi Vakfı, Site ve sağlanan Hizmetlerin; tüm beklenti, amaç ve özel ihtiyaçları karşılayacağı, kesintisiz olacağı yönünde açık ya da zımni bir taahhüt vermemektedir. Öğretmen Akademisi Vakfı Site, Hizmetler veya Hizmet İçeriği nedeniyle; kar kaybı gibi sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan, netice zararlarından veya dolaylı zararlardan dolayı Üye ve Kullanıcılara karşı hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

iv. Öğretmen Akademisi Vakfı, önceden haber vermeksizin Hizmetlerin tamamını ya da bir kısmını ek koşullara bağlama, genel olarak site yayına son verme, kapatma, sitede yer alan bütün içeriği, Hizmetleri, görsel tasarımı ve benzeri unsurları kısmen ya da tamamen değiştirme, kullanım dışı bırakma hakkını saklı tutar.

Alt ve Üst Linkler: Bu Sitede, Öğretmen Akademisi Vakfı’nın sahibi olmadığı ve işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir, link/bilgi verilebilir. Öğretmen Akademisi Vakfı’nın erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, uygunluk, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve hizmetlerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından Öğretmen Akademisi Vakfı sorumlu tutulamaz. Aynı sorumsuzluk kuralı, Kullanıcıların/Üyelerin vereceği başka site linkleri, bilgileri için de geçerlidir

8. Üyelik Koşulları:

i. Kayıt: Öğretmen Akademisi Vakfı bazı servis ve bölümlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı tutabilir, farklı üyelik kategorileri düzenleyebilir, var olan kategorileri değiştirebilir. Kayıt sırasında bazı kimlik ve iletişim bilgileri istenebilir, hizmetlere kısıtlamalar getirilebilir.

ii. Üye Adı ve Şifre: Üye’ ye ad ve şifre verilir ve/veya Üye tarafından oluşturulur.

iii. Üyelik Bilgileri:

a. Kayıt sırasında girilen, Site ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Site ve Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü; (i) kimlik bilgisi, (ii) iletişim bilgisi ya da (iii) Kullanıcı İçeriğinden Üye sorumludur. Kayıt için verilen kimlik ve iletişim bilgilerinin güncel, doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir. Kullanıcı adı ve şifrenin saklanması Üyenin sorumluluğundadır.

b. Kullanıcı adı ve şifrenin hatalı, hukuka aykırı ya da izinsiz kullanımına bağlı olarak Öğretmen Akademisi Vakfı bir sorumluluk kabul etmez. İzinsiz ve yetkisiz kullanım hallerinde Öğretmen Akademisi Vakfı ya da 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyandan buna sebebiyet veren Üye sorumludur.

c. Üyelik hesabı üzerinden yapılan işlemlerin tüm sorumluluğu Üyeye aittir.

d. Üyeler, Site ve Hizmetlere iletilen veya bu Site ve Hizmetleri aracılığıyla gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, yanıltıcı olmadığını, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını, iyi niyetle sunulduğunu ve söz konusu bilgilerin postalanma veya iletim hakkına sahip olunduğu kabul ve garanti etmiş sayılır.

e. Üye, kullanıcı adı ve şifrenin izinsiz olarak kullanıldığı ya da ele geçirilme teşebbüsünde bulunulduğunu öğrenir öğrenmez gerekli tedbirleri almakla ve Öğretmen Akademisi Vakfı’na haber vermekle yükümlüdür.

9. Fikri Haklar:

i. Sitenin fikri ve sınaî mülkiyet hakları Öğretmen Akademisi Vakfı’na aittir.

ii. Sitede yer alan ticari logo, marka, isim alan adı ve diğer unsurların fikri ve sınai mülkiyet/telif hakları ya da kullanma lisans hakları Öğretmen Akademisi Vakfı’na aittir. Kullanıcıların/Üyelerin bunları kullanma ya da bunlar üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunma hakkı bulunmamaktadır.

iii. Öğretmen Akademisi Vakfı, Kullanıcı’lara/Üyelere Hizmet içeriğinde yer alan bilgilerden edinme hakkı tanımaktadır. Belirtilen bilgi edinme hakkı dışında kalan tüm fikri ve sınaî mülkiyet hakları Öğretmen Akademisi Vakfı’na ait olup Kullanıcıya/Üyelere verilen izin, özel ya da genel başkaca herhangi bir mali hak ya da lisansı içermemektedir.

iv. Sitenin, bir kısmı ya da tamamı herhangi bir yolla (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, ödünç verilemez ve içeriği değiştirilip tahrip edilemez.

v. Sitede yer alan Hizmetlerin bir parçası olarak sağlanan 3. Şahıslara ait isim, logo, marka ve diğer materyal ile içeriğin fikri mülkiyet hakları içerik sağlayıcılarına/hak sahiplerine aittir. İçerik sağlayıcıları/sahipleri tarafından özel olarak izni verilmedikçe bunların herhangi bir bölümü herhangi bir şekilde (yazılı çıktı alma, diske kaydetme, başka bir siteye yerleştirilme, herhangi başka bir şekilde indirme gibi yollarla) kısmen ya da tamamen kopyalanamaz, (kopyalarının dağıtımı dâhil olmak üzere), çoğaltılamaz, dağıtılamaz, yayımlanamaz, işlenemez ve içeriği değiştirilerek tahrip edilemez.

vi. Kullanıcılar tarafından bu Siteye gönderilen, iletilen, kullanılan, oluşturulan ya da bu Site aracılığıyla 3. şahıslara iletilen her türlü Kullanıcı İçeriğinin gizlilik niteliğinin ortadan kalktığı ve herhangi bir fikri ve sınaî hakkı/telif/lisans hakkını içermediği kabul edilir. Kullanıcılar gizli ya da üzerinde fikri ve sınaî mülkiyet hakkı olduğu düşünülen herhangi bir içerik oluşturup hesabına eklediğinde bu içeriğin “hukuki bir ayıp” içermediği ve bunları dijital iletim suretiyle yayınlama hakkı olduğu kabul edilir. Aksi halde tüm sorumluluk Kullanıcıya/Üyeye aittir.

vii. Öğretmen Akademisi Vakfı, Kullanıcılara ait her türlüğü içeriği, herhangi bir amaçla dilediği biçimde kullanma, yayınlama, işleme, değiştirme, uyarlama, çoğaltma, dağıtma haklarına sahip olduğu gibi bunları içerikten çıkarma, engelleme veya yayınlamama haklarına da sahiptir.

viii. Kullanıcılar/Üyeler tarafından Siteye ya da Hizmetlere gönderilen, iletilen, oluşturulan, teşhir edilen her türlü Kullanıcı İçeriğinden ve bunlara ilişkin işlem ve eylemlerden dolayı sorumluluk (Öğretmen Akademisi Vakfı ve 3. Şahısların uğrayacağı zarar ziyanı tazmin sorumluluğu dâhil) Kullanıcılara aittir. Kullanıcıların/Üyelerin, sınırlı bir alıcı kitlesine veya umuma ilettikleri her türlü video içeriklerinin sorumluluğu da Kullanıcılara/Üyelere aittir.

ix. Sitede yer alan, yayınlanan Öğretmen Akademisi Vakfı’na ait Site unsurlarının ya da formların kopyalanarak kullanılmaları veya yeniden üretilmek amacıyla örnek alınmaları yasaktır.

x. Kullanıcı/Üye, Web Sitesinde veya diğer Kullanıcı/Üye hesaplarında bulunan hiçbir veriyi toplamamayı, Siteye ait veritabanına erişmemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

xi. Site’de bulunan ve Site’ye yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkı ÖRAV’a aittir. Site’nin tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Site’den faydalanmanın ötesinde kullanılması, Site dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılması kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcıların Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’nin çalışmasını veya diğer kullanıcıların/üyelerin Site’den faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site ve diğer kullanıcılara/üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; Site’nin ve ilgili yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması, site içerisindeki (var ise) kullanıcı/üye yorumlarına referans kodu, porno içerik, siyasi nitelikte mesaj, başka bir uygulamanın tanıtımı ya da reklam gönderilmesi veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Site sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

10. Ziyaret Bilgilerinin Toplanması: Site ziyaret edildiğinde web sunucuları sitenin ziyaretçi bilgisayarıyla haberleşmesini sağlamak üzere otomatik olarak bilgi toplamaya başlar. Bunun yanı sıra sitede yapılan ziyaret sayısı, ziyaretçilerin sitenin hangi bölümünü tercih ettikleri, IP adresleri, domain tipi, tarayıcı tipi tarih ve saat gibi bilgileri ve web sitesi üzerindeki dolaşım izlenmekte, denetlenmekte ve saklanmaktadır. Sitenin kullanılması, belirtilen bilgilerin toplanması, işlenmesi ve saklanması konusunda kullanıcının/üyenin Öğretmen Akademisi Vakfı’na izin verdiği anlamına gelir.

11. Müdahale Yasağı: Site ve servislerinin güvenliğini ihlal etmek ya da ihlal etmeye teşebbüs etmek yasaktır. Bu tarz ihlallere teşebbüs edenler hakkında cezai işlem uygulanabilir ve kamu davası açılabilir. Herhangi bir ihlal iddiası Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından soruşturulacak ve yasa dışı bir ihlal olduğundan şüphelenildiği takdirde ilgili yasal kurumlara başvurulacak/işbirliğine gidilecektir. Bu madde de belirtilen eylemlerin gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişi, kullanıcı ve üyelerin Site ve Servis erişimi sonlandırır, üyelikleri iptal edilir. İhlali gerçekleştiren kişi veya kişiler, yasalar uyarınca, hakkı ihlal edilen kişi ve/veya Öğretmen Akademisi Vakfı’na karşı mali, hukuki ve cezai anlamda sorumludur.

12. Kullanım Koşullarını İhlal: Öğretmen Akademisi Vakfı sitede yer alan genel kullanım koşulları ve gizlilik koşullarına uyulmaması ve/veya kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Üye ve Kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Üye ya da Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu içinde geçerlidir. Öğretmen Akademisi Vakfı, burada yazılı koşullarda yer alan herhangi bir hukuki hakkı ya da çareyi yürürlüğe koymaması ya da uygulamaması, haklarından vazgeçtiği ya da ihlali kabul ettiği anlamına gelmez. Kullanıcı/Üye, Site’de gerçekleştireceği tüm işlemlerde işbu Sözleşme ile Site’de zaman zaman yayınlanabilecek koşullara, kanuna, ahlaka ve adaba, dürüstlük ilkelerine uyacak, herhangi bir yöntem ile Site’nin işleyişini engelleyebilecek davranışlarda, üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden veya etme tehlikesi bulunan fiillerde bulunmayacaktır. Aksi halde Kullanıcı’nın/Üye’nin işbu maddede yer alan davranışları nedeniyle ÖRAV’a yöneltilebilecek her türlü talepte ÖRAV’ın hiçbir sorumluluğu olmayacak olup, tüm sorumluluk tamamen Kullanıcı’da/Üye’de olacaktır. Bu maddede bahsi geçen her neviden talepler nedeniyle ÖRAV’ın her ne nam ve ad altında olursa olsun herhangi bir tazminat, ücret vb. niteliklerde ödemeler ile karşı karşıya kalması halinde, bu talepler derhal ÖRAV tarafından Kullanıcı’ya/Üye/ye yöneltilecek ve Kullanıcı/Üye bu talepleri ilk talepte derhal nakden ve defaten karşılayacaktır. 

13. Kayıtlar: Site ve Hizmetlerin kullanımından doğabilecek itilaflarda Öğretmen Akademisi Vakfı’nın defter ve iletişim logları dahil her türlü bilgisayar kayıtlarıyla Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından Kullanıcılara yapılan e-mail bildirimleri kesin ve münhasır delil teşkil eder.

14. Tebligat Sözleşmesi: Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, Kullanıcıların, Site’de yer alan iletişim bilgilerine yapılacak e-posta tebliğlerinin, geçerli tebligatla aynı hukuki sonuçları doğuracağı kabul edilmiştir.

15. Uygulanacak Hükümler: Sitenin kullanımıyla ilgili çıkabilecek ihtilaflarda Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır.

16. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri: Site ve kullanım koşullarına ilişkin doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

17. Bilgi ve İletişim: www.ekampus.orav.org.tr web sitesi ve bağlı alt sayfaların Kullanım Koşullarına ilişkin sorularınız için ekampus@orav.org.tr adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.