orav loader

Öğretmen Akademisi Vakfı eKampüs
Web Sitesi Gizlilik ve Güvenlik Koşulları

1. Genel Koşullar: www.ekampus.orav.org.tr, Öğretmen Akademisi tarafından oluşturulan ve yayınlanan eKampüs uzaktan eğitim platformunun resmi web sitesidir (“Site”). Bu Site ve Servisleri kullanıyor olmanız, Gizlilik Koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Site veya servislerini kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

2. Site, kullanıcılarının gizliliklerini korumakla yükümlüdür. İnternet Sitesi’ne girilen bilgilerin güvenliğinin sağlanabilmesi açısından ÖRAV sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almıştır. Bu sorumluluk, internet ortamının gerektirdiği koşullar içerisinde sağlanan en üst düzey gizliliği içermekte olup, internet ortamında hiçbir zaman tam güvenliğin sağlanamadığı da bilinmesi gerekli hususlar içerisindedir. ÖRAV ve Site kullanıcılarının/üyelerinin gizlilik haklarına saygı duyar ve kullanıcının/üyenin site vasıtasıyla sağladığı tüm bilgileri saklı tutar. Bununla birlikte ÖRAV ve dolayısıyla Site üçüncü şahısların yasal ya da yasal olmayan davranışlarının herhangi bir kişi veya kuruma verebileceği hasarlardan sorumlu tutulamaz.

3. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: ÖRAV, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin diğerleri ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. ÖRAVnin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu Site ve servislerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır. 

4. Üyelik/Kullanıcı Bilgileri: Üye ve/veya Kullanıcı olarak girilen, Site ve Servislere yerleştirilen, iletilen veya bu Site ve Servisler aracılığıyla gönderilen her türlü materyalden/bilgiden(her türlü yazı, makale, doküman, iletilen görüş ve düşünceler dahil) Üye ve/veya Kullanıcı sorumludur. Üyeler ve/veya Kullanıcılar Site ve Servislere iletilen/gönderilen her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, 3. şahısların haklarını ihlal etmediğini, yasalara aykırı olmadığını kabul ve garanti etmiş sayılır. ÖRAVnin, Üyelere ait sitelere konulan, diğer üye veya kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inandığı içeriği tamamen veya kısmen yayından kaldırma ya da erişimi engelleme hakkı saklıdır. ÖRAV, herhangi Üyeye ya da Servise ilişkin içeriği/bilgiyi ön-elemeye tutma, inceleme, içeriğe dikkat çekme, değiştirme, geri çevirme veya herhangi bir Servis kapsamından çıkarma haklarını saklı tutmaktadır. (ancak bu yönde herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır). 

5. Kişisel Bilgiler:

- Sitenin ziyaret edilmesi, üyelik ya da herhangi bir servisten yararlanılması sırasında ad, soyad, yaş, cinsiyet, meslek, çalışma ve eğitim durum bilgileri, yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası v.b. kişisel bilgiler siteye verilmiş, kaydedilmiş olabilir. Kullanıcı/Üye, vermiş/açıklamış/kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin herkese açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu ve Siteye açıkladığı, kaydettiği her bilginin ÖRAVne ve tüm üyelere/kullanıcılara karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır. 

- ÖRAV, kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri yalnızca toplanma amaçlarına veya belirli hizmetlere ilişkin kullanıcı güvenliği ve bazı istatistikî değerlendirmeler için ilgili gizlilik uyarılarına uygun olarak veritabanlarında tasnif edip saklayabilir, site amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir. . 

- Kişisel bilgiler hiçbir koşulda dağıtılmaz, satılmaz ve ticarete konu edilemez.

- Hassas Bilgiler: ÖRAV, Üye ve Kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, siyasi düşünceler, dini ve diğer benzeri inançlar, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özelikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş olmasından dolayı ÖRAV’ın bir sorumluluğu yoktur.

6. Açık Sistem: Üyeler ve Kullanıcılar; internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. ÖRAV, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir. 

7. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının İhlali: ÖRAV, Gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Üye ve Kullanıcıların site ve servislere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Koşulların Üye ya da Kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu içinde geçerlidir. 

8. Bilgi ve İletişim: www.ekampus.orav.org.tr web sitesi Gizlilik ve Güvenlik Koşullarına ilişkin sorularınız için ekampus@orav.org.tr adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.