top of page

Yeni Öğrenme Ekosistemine Uygun Zenginleştirilmiş Ders Tasarımı 
(Yalnızca Okul Temellli Başvurulara Açıktır)

 

Programın Tanıtımı 

 

Bir öğrenme ekosisteminde yer alan tüm paydaşların uyumlu ve tutarlı iş birliği, istenilen ortak hedeflere ulaşmada önemli rol oynamaktadır. Yeni Öğrenme Ekosistemine Uygun Zenginleştirilmiş Ders Tasarımı (YÖZET) eğitiminin okul temelli olarak uygulanması, ortak hedeflere ulaşırken aynı dili ve yöntemi kullanan ortak motivasyona sahip öğretmenlerin birlikte yürümesine katkı sunmayı amaçlamaktadır. 

 

Senkron ve asenkron içerikler ile tasarlanan bu eğitimin öğretmenlerin değişen öğrenme anlayışını kavramalarını sağlamayı ve bu değişime ayak uydurabilecek bilgi ve becerileri keşfetmelerine yol gösterici olmayı hedeflemektedir. 

 

Beyin temelli öğrenme kuramından sıkça faydalanan bu eğitim öğrencilerin bireysel özelliklerine hitap eden, kendi öğrenmeleri konusunda fırsatlar sunan, çevrim içi öğrenmeyi kapsayan yöntemleri tanıtan ve neyi neden yaptığını bilmek isteyen öğretmenler için hazırlanmıştır.  

​ 

Zengin öğretim yöntemleri, anlamayı sağlayan etkinlikleri ve değişim konusunda eylem planı ile öğretmenlerin değişimi tasarlamalarının yanı sıra kendilerini değiştirme yolculuğuna başlamaları amaçlanmaktadır.  

 

YÖZET eğitiminin okul temelli uygulamasına katılacak öğretmenlerin kendi okullarında ortak bir amaç ve dil birliği içerisinde farklılaşan öğrenme dinamiklerini gözeterek etkin ve yenilenmiş bir bakış açısıyla değişime liderlik etmeleri beklenmektedir. 

Kimler Başvurabilir? 

Devlet okullarının yöneticileri, kurumları adına başvurabilirler. Okulda görev yapan toplam yönetici ve öğretmen sayısının %80’inin katılımının sağlanması, eğitimin öngördüğü değişikliklerin okul iklimine yansımasını destekleyecektir. 

Program Konuları 

 

 • Öğrenme ekosistemi ve bileşenleri,

 • Yeni öğrenme ekosistemindeki farklılıklar, öğrenci ve öğretmen rolleri, bilginin kaynağı,

 • Değişimin gerekliliği,

 • Öğrenmeye etki eden faktörler,

 • Öğrenmede sosyal-duygusal becerilerin önemi,

 • Beyin temelli öğrenme yaklaşımı ve öğrenme sürecine etkisi,

 • Motivasyonu kaynakları ve motivasyonu artıran stratejiler,

 • Bilişsel öğretim yöntemleri,

 • Bilişsel yük kavramı ve bilişsel yükü engelleyecek teknikler,

 • Bireysel farklılıkların neler olduğu ve etki alanımızdaki bireysel farklılıkların nasıl dikkate alınacağı ile ilgili yöntemler,

 • Öğretim sürecini zenginleştirme yöntemleri,

 • Harmanlanmış öğrenme kavramı ve harmanlanmış öğrenme yönteminin türleri,

 • Öğretim sürecine dijital araçları dahil etme,

 • Etkin soru sorma becerileri,

 • Yeni öğrenme ekosistemine uygun izlence tasarımı, 

 • Yeni öğrenme ekosistemine uygun zenginleştirilmiş ders tasarımı,

 • Yeni öğrenme ekosistemine uyumlanmak için eylem planı. 

Program Süresi ve Zaman Planlaması 

Pazartesi_Persembe_TR_1.png

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar. 

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, eKampüs platformundan ÖRAV Katılım Belgesini alabileceklerdir. 

Eğitim Platformu

 

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir. 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr  adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

 

Bu eğitim programı ÖRAV öz kaynaklarıyla tasarlanmış ve erişiminize sunulmuştur. 

bottom of page