top of page

Öğrencilerde Duyuşsal ve Teknolojik Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi

Programın Hedefleri 

Bu program aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okullarda görev yapan ortaokul ve lise öğretmen ve yöneticilerinin; Gelişim Odaklı Düşünme, Yılmazlık, Ön Yargı-Kalıp Yargı-Ayrımcılık, İş Birliği, Siber Zorbalık, Teknoloji ve Eğitim konularında bilgi, beceri ve tutumlarında değişiklik yaratmak hedeflenmektedir. Program; öğretmenleri aracılığıyla öğrencilerde, kendi potansiyellerini tanımanın, yaşam için bir anlam ve değer kümesi oluşturmanın, toplum içindeki farklılıklarla barış içinde birlikte yaşamanın mümkün olabileceğinin, iş birliği yapmanın bireysel ve toplumsal faydalarının neler olabileceğinin ve günümüz okuryazarlık türlerinden birisi olan teknoloji okuryazarlığının yaşamsal önemi ile ilgili bilgi, tutum ve beceri kazandırılmasını hedefler.

 

Program boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

 

  • Gelişim Odaklı Düşünme

  • Yılmazlık

  • Ön Yargı, Kalıp Yargı, Ayrımcılık

  • Teknoloji ve Eğitim

  • Siber Zorbalık

  • İş Birliği

 

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan her branştan öğretmen ve okul yöneticileri programa başvuru yapabilir.

 

Programın Süresi ve Zaman Planı

Eğitimimiz asenkron ve senkron çalışmalarla devam eden altı günlük bir eğitim programıdır. Altı günlük eğitimden sonra gönüllü katılımcılar, kendilerine atanacak mentorların desteğiyle sosyal bir probleme çözüm üretmek amacıyla, öğrencilerinin de katılımıyla “Fikir Kampı” sürecine gireceklerdir. Konuyla ilgili bilgilendirme gönüllü öğretmenlerimizi tespit için yapacağımız davet mektubunda belirtilecektir. 

Sali_Cuma_TR_2.png

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

 

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, Öğretmen Akademisi Vakfı eğitim katılım belgesine dijital olarak eKampüs üzerinde erişebileceklerdir. 

 

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

 

Öğrencilerde Duyuşsal ve Teknolojik Becerilerin Geliştirilmesi Eğitimi ve diğer eğitimlerimize eKampüs uzaktan eğitim platformumuzda erişebilirsiniz. Eğitimlerimize kayıt olmak için eKampüs'e giriş yapmanız gerekmektedir. eKampüs'e giriş yaptıktan sonra "Kayıt Olabileceğiniz Mesleki Gelişim Eğitimleri" bölümünde kayıt olmanız için sizi bekleyen eğitimlerimizi bulabilirsiniz. 

 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

 

Bu eğitim programı 2020 yılında Coca-Cola Türkiye iş birliğiyle başlamış ve halen Coca-Cola Türkiye tarafından desteklenmektedir.

coca_cola.png
bottom of page