top of page

Mesleki Rehberlik ve Kariyer Gelişimi Eğitimi / Türkiye’nin Mühendis Kızları 

Programın Hedefleri

 

Programa katılan öğretmenleri aracılığıyla;

  • Öğrencilerin kendi ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini göz önünde bulundurarak hedeflerini ve yaşam kariyerlerini belirlemeleri için bilinç kazanmalarını sağlamak,

  • Öğrencilerin meslek seçiminde yetenek,  ilgi,  değer ve kişilik özelliklerinin rolünü değerlendirebilmelerini sağlamak,

  • Öğrenci ve velilerin meslek seçimine ilişkin ön yargılarını fark ettirerek, kadınlara ve erkeklere uygun işler konusundaki yerleşik kalıplaşmış düşüncelerin sınırlılıklarını fark etmelerini sağlamak,

  • Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda mühendislik alanını seçebilmelerine destek vermek ve mühendislik mesleğini seçmelerine engel olan diğer etkenleri ortadan kaldırmak,

  • Rol model mühendislerin kariyer öykülerinin paylaşılması yoluyla öğrencilere mühendislik mesleğini daha yakından tanıtmak,

  • Temel mühendislik alanlarından bilgisayar, çevre, elektrik - elektronik, endüstri, inşaat ve makine mühendisliği bölümlerini tanıtmak hedeflenmektedir.

 

Program Boyunca;

  • Etkili İletişim ve Takım Olma

  • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Gelişimi

  • Bireyi Tanıma

  • Mühendislik Mesleği konularına yer verilecektir. 

Okul Düzeyi ve Branşlar

Sınavla öğrenci alan liselerde görev yapan, öncelikle rehber öğretmenler ve diğer branşlardaki öğretmenler 

2020 Aralık – 2021 Mayıs Dönemi Program İlleri

Adana, Ağrı, Amasya, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kilis, Manisa, Mardin, Niğde, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Uşak 

tmk.png

Katılım Belgesi

Programı tamamlayan katılımcılar “ÖRAV Katılım Belgesi” alacaklardır. 

Bu eğitim programı 2019 yılında Limak Holding iş birliğiyle başlamış ve halen Limak Holding tarafından desteklenmektedir. 

bottom of page