top of page

Sürdürülebilir Dünya Vatandaşlığı Programı 

Programın Hedefleri 

Kendisini tüm insanlığa karşı sorumlu hissederek Dünya’nın sorunlarını dert edinen, bütün canlıların yaşam haklarına önem vererek mevcut koşullarda çevresel sorunlara en işlevsel, en ekonomik ve sürdürülebilir çözümler üreten “Sürdürülebilir Dünya Vatandaşı” olma yolunda ilerlemek isteyenler için geliştirilen bir eğitim programıdır. Program, öğretmenleri aracılığı ile öğrenciler ve velilerin de sürdürülebilir bir gelecek için farklılık yaratabilme inancını kazanmalarını, kişi ve nesnelere saygı ve empati ile yaklaşarak “birey” bilincinden “BİZ” bilincine geçmelerini hedefler. 

 

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

 

  • Doğanın Bir Parçası Olarak İnsan

  • Doğadaki Yerimiz ve Sorumluluklarımız

  • Tüketim Alışkanlıklarımız ve Dünyaya Etkileri

  • Bir Çözüm Yöntemi Olarak Tasarım Odaklı Düşünme 

Aynı zamanda oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır. 

Programa Kimler Katılabilir?

Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilkokul kademesinde görev yapan sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir. Program, okul temelli uygulanacağından bir okuldaki toplam öğretmen sayısının en az %85’inin katılımı beklenmektedir. 

 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Eğitimin süresi 1 (bir) tam gündür. 

sdv-1.png

Katılımcılardan, bir tam günlük yüz yüze eğitimin ardından 5 gün boyunca öğrencilerini ve velileri de sürece dahil ederek, sınıf içinde ve / veya okul içinde uygulamalar yapmaları ve program özelinde plastik atık toplama, tasarım odaklı düşünme metodu ile sorun çözme çalışmalarını yürütmeleri beklenmektedir.  

 

* Yüz yüze: Belirtilen saatte katılmanın gerekli olduğu toplam 4 oturumdan oluşan eğitim.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

* Sınıf içi uygulama: Program sürecinde öğrencilerle gerçekleştirilecek etkinlikler.

Katılım Belgesi

Programa 1 (bir) tam gün katılan katılımcılar, mahalli hizmet içi eğitim belgelerini kişisel MEBBİS sayfalarından görüntüleyebilecektir. Bununla ilgili işlemler okul yöneticileri tarafından yürütülecektir. 

Eğitim Platformu

1 (bir) tam günlük yüz yüze eğitim okul temelli gerçekleştirilecektir. Asenkron içeriklere erişim Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu ekampüs’ten, www.ekampus.orav.org.tr adresinden sağlanacaktır.​

 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Bu eğitim programı 2023 yılında Dow iş birliğiyle başlamış olup Dow tarafından desteklenmektedir. 

bottom of page