top of page

Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Kapsamında Mutluluk Eğitim Programı

Programın Hedefleri 

Bu program ile öğretmen ve öğrencilerin bilimsel olarak “mutluluk” kavramını ve bileşenlerini tanımaları, eğitim ve diğer faaliyetlerle birlikte iyi olma hallerini güçlendirmeleri, yaşam boyu kullanabilecekleri gerçekçi ve iyimser düşünme alışkanlığını geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu sayede bireysel mutluluk tutumları yüksek bireylerin program boyunca deneyimleyeceği etkileşimler ve çalışmalarla bu kapsamda toplumsal etkileşimin artması ve iyi olma halinin yükselmesi beklenmektedir. Program, farkındalık düzeyinin üzerine çıkarak davranış ve tutum değişikliği hedeflemektedir. Bu nedenle uzun dönemli ve farklı çalışmalar içerecek şekilde tasarlanmıştır. Öğretmenlerimiz için ayrıca tüm meslek hayatlarında yüz yüze veya uzaktan eğitimde kullanabilecekleri pek çok araç, etkinlik ve yöntemi deneyimleyerek öğrenme fırsatı barındırmaktadır.

 

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

 

  • Mutluluk ve PERMA Modeli Kavramsal Bilgiler                

  • Olumlu Duygular ve Sosyal Duygusal Öğrenme Kontrol Listesi       

  • Pozitif Psikoloji kapsamında PERMA Modeli Bileşenleri           

  • Eğitimde Pozitif Psikoloji Uygulamaları Kapsamında 6 Evrensel Değer ve 24 Karakter Özelliği

  • Eğitimde Sosyal ve Duygusal Öğrenme ile Karakter Güçleri İlişkisi ve Sınıf İçi Uygulama Örnekleri

  • Kişisel Hedef Planı

 

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında görev yapan tüm öğretmenlerimiz programa başvuru yapabilir.  

Program Süresi ve Zaman Planlaması 

Pazartesi_Persembe_TR_1.png

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.
* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.


Eğitimin süresi toplamda altı gündür. Katılımcılardan, eğitimin ardından, ayda bir akşam iki saat olmak üzere 2 aylık bir mentorluk sürecine dahil olmaları ve öğrencileriyle, velileri de sürece dahil ederek, sınıf larında uygulamalar yapmaları beklenmektedir. (Webinarların izlenmesi, 30 Hedef, Mutluluk Günlüğü, vb.)

Katılım Belgesi
Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, kişisel MEBBİS sayfalarından MEB Seminer Belgesi’ne dijital olarak erişebileceklerdir.


Eğitim Platformu
Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.


Başvuru:

  • Eğitim programı başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmaktadır: https://mebbis.meb.gov.tr/

  • Bu eğitim programı, MEBBİS’te eş zamanlı olarak birden fazla grup halinde ve farklı faaliyet numaraları ile yer alabilir. Başvuru yapmak üzere girdiğiniz sayfada öncelikle belirtilen kontenjana ve başvuru sayılarına bakarak, bu sayı dolmuş ise, aynı tarihe planlanan farklı faaliyet numaralı gruplara başvuru yapmanız, eğitime katılabilmenizde kolaylık sağlayacaktır.


Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.


Bu eğitim programı 2021 yılında Algida iş birliğiyle başlamış ve halen Algida tarafından desteklenmektedir.
 

algida_logo_1200x1200px_kirmizi.png
bottom of page