BİRKENİKİ

Türkiye’nin eğitim sistemine daha fazla değer katabilmek adına, eğitime gönül vermiş tüm birey ve kurumlarla iş birliği yapılmasını hedefleyen bir sivil toplum kuruluşu olarak, özel okullar için bir sosyal sorumluluk projesi olan “birkeniki”yi tasarladık.

Vakıf için yeni bir kaynak geliştirme modeli olan “birkeniki”; özel okullarda görev yapan öğretmen ve eğitim yöneticilerinin de, hizmet içi eğitim kapsamında Vakıf eğitimlerimizden belirli bir ücret karşılığında faydalanmalarına olanak sağlarken; bu kaynağın başka bir resmi okulda görev yapan aynı sayıdaki öğretmenin eğitim masraflarına aktarılmasına ve Vakfın daha çok öğretmene ulaşmasına imkan tanıyor.

“birkeniki” kapsamında Vakıf eğitimlerine başvuruda bulunmak için: merve.gurbuzkol@orav.org.tr