Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin

Yaratıcı Çocuk Yaratıcı Beyin eğitimleri Adel  Kalemcilik- Faber Castell sponsorluğunda yürütülmektedir.

2020 Kasım – 2021 Mart Dönemi Program İlleri: Elazığ, Diyarbakır, Adana, Mersin

Program Süresi:

           

Programı tamamlayan katılımcılar “ÖRAV Katılım Belgesi” alacaklardır.

Okul Düzeyi ve Branşlar: Sınıf, Resim ve Okul Öncesi Öğretmenleri

Programın Hedefleri:

Öğretmenlerin, öğrencilerinin yaratıcılık gelişimini destekleyebilmeleri için her şeyden önce kendilerinin yaratıcılık potansiyellerinin farkına vararak yaratıcılıklarını geliştirmeleri, bu alanda bilgi ve deneyim sahibi olmaları gerekmektedir. Öğretmenler sınıflarında yaratıcı ve inovatif yöntemler kullanarak sahip oldukları donanım ve yetkinlikler ile rol model olarak öğrencilerinin bu becerilerinin gelişimini destekleyebilirler. Bu bakış açısıyla program, öğretmenlere kendi yaratıcılık potansiyellerini keşfederek öğrencilerinde yaratıcılık potansiyelinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Program Boyunca;

Yaratıcılık ve Yaratıcı Düşünmeye İlişkin Temel Kavramlar

Kişisel Yaratıcılık Potansiyelimiz

Öğrenme Biçimlerinin Yaratıcılık Üzerindeki Etkisi

Yaratıcılık Gelişimi İçin Kullanılabilecek Teknikler

Yaratıcı Ders Tasarımı konularına yer verilecektir.

Projemizin katılımcı kontenjanı dolduğundan, başvurularımız kapanmıştır. İlginiz için teşekkür ederiz.