5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı

Programın Hedefleri


5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı, Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından, Aflatoun International iş birliğiyle uygulanmaktadır. Program ile ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, finansal okuryazarlık ve sosyal girişimcilik bilgi ve becerilerinin, aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak kazandırılması hedeflenmektedir.

Projeye başvuran ve 6 günlük eğitimi tamamlayan öğretmenlerden 5 ay boyunca; 

aylık verilen uygulama görevlerini sınıflarında uygulamaları, 

ayda bir akşam iki saat olmak üzere “Mentor Buluşmalarına” katılarak deneyimlerini ve öğrencilerinin ürettiği çalışmaları mentorlarıyla paylaşmaları,

davetli konu alanı uzmanları ile ayda bir akşam gerçekleştirilecek “Uzman Buluşmaları’na (webinarlara)” aktif katılmaları ve velilerini de bu webinarlara davet etmeleri beklenmektedir. 

Programın son ayında gerçekleştirilecek olan iki günlük “Çözüm Kampı” öğrencilerden, sosyal çevrelerindeki bir soruna çözüm olarak bir girişim fikri oluşturmaları, öğretmenlerin ise öğrencilerine bu aşamada teşvik ve temsil desteği vermeleri beklenmektedir. 

Aynı zamanda, oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.


Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

Kişisel Anlayış ve Keşif

Haklar ve Sorumluluklar

Para Biriktirme ve Harcama 

Planlama ve Bütçeleme

Sosyal ve Finansal Girişim


Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarında 3-4-5-6 ve 7. Sınıflarında görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir. 

 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Program, Kasım 2021’de başlayacaktır. Kasım 2021-Nisan 2022 tarihleri arasında aylık görevler, mentorluk toplantıları, uzman buluşmaları ve çözüm kampı gibi faaliyetler yürütülecektir.


 


Katılım Belgesi


Programımız iki fazdan oluşmaktadır. İlki eğitim fazıdır. Bu fazda programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, kişisel MEBBİS sayfalarından MEB Seminer Belgesi’ne dijital olarak erişebileceklerdir.

Programın ikinci fazı ise programın uygulama aşaması ile ilgilidir. Bu fazda ise aylık verilecek olan görevleri tamamlayan katılımcılara, ÖRAV tarafından katılım belgesi dijital olarak verilecektir.

Bu iki fazı yerine getirmek programın bütünsel olarak tamamlanması anlamına gelmektedir.


 

Eğitim Platformu


Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı Uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Mentor Buluşmaları Microsoft Teams üzerinden gerçekleştirilecektir.


Başvuru:


Programın başvuruları Ekim 2021’de alınmaya başlanmıştır. Son Başvuru tarihi ise 14 Kasım 2021’dir.

Programın faaliyet numarası: 2021001031

Eğitim programı başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmaktadır: 

https://mebbis.meb.gov.tr/

Kişisel MEBBİS şifreniz ile giriş yaparak “Hizmet İçi Eğitim” bölümünden kişisel veri izni vermeniz gerekmektedir. MEB işleyişi gereği sadece bu izni verenler eğitimlere katılabilmektedir. ÖRAV Eğitimleri MEBBİS – eKampüs işleyişi detayını https://youtu.be/kwqpvtRDya0 linkindeki videoda bulabilirsiniz.  

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Bu eğitim programı Garanti BBVA tarafından desteklenmektedir.