top of page

Doğa Eğitiminde STEM Uygulamaları Eğitim Programı

Programın Hedefleri 

İnsanlık tarihindeki bütün keşifler ve buluşlar merak sayesinde olmuştur. Doğa olayları da bunların başında gelmektedir. Güneşin gece, ayın gündüz kaybolması, insanların ilgilerini çekmiş, bu merak da Dünyanın yuvarlak olduğunu keşfetmelerini sağlamıştır. Merak olmadan bilim olmaz. Yeni kavramların ve yeni teorilerin gelişmesini sağlayan insanın merak duygusudur. Doğa Eğitiminde STEM Uygulamaları, sınıf dışı faaliyetlerle öğrencilerin doğada gözlem yapmalarını, deneme yanılmalarla keşfetmelerini, böylece kalıcı öğrenmeyi pekiştirmelerini amaçlayan bir eğitim programıdır. Program, öğrencilerin öğretmenleri aracılığı ile doğadan esinlenerek ve STEM disiplinlerini aktif olarak kullanarak, günlük yaşam problemlerine çözüm üretebilmesini ve tasarımlar yapmasını hedeflemektedir.  

 

Program boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

 

  • Bilimsel Sorgulama ve Merak

  • Sorgulama Temelli Bilim

  • Çocukların Fen Öğrenimi

  • Okul Dışı Öğrenme Ortamları

  • STEM Nedir?

  • 21. Yy Becerileri

  • Mühendislik Tasarım Süreçleri

  • Doğadan Tasarıma 

 

Aynı zamanda oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilkokul 2., 3. ve 4. Sınıflarında görev yapan tüm sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir. 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Sali_Cuma_TR_2.png

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

 

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, kişisel MEBBİS sayfalarından MEB Seminer Belgesi’ne dijital olarak erişebileceklerdir.

 

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Başvuru:

 

  • Eğitim programı başvuruları, Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) üzerinden alınmaktadır: https://mebbis.meb.gov.tr/

  • Bu eğitim programı, MEBBİS’te eş zamanlı olarak birden fazla grup halinde ve farklı faaliyet numaraları ile yer alabilir. Başvuru yapmak üzere girdiğiniz sayfada öncelikle belirtilen kontenjana ve başvuru sayılarına bakarak, bu sayı dolmuş ise, aynı tarihe planlanan farklı faaliyet numaralı gruplara başvuru yapmanız, eğitime katılabilmenizde kolaylık sağlayacaktır.

 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. 

bottom of page