top of page

Çevre Okuryazarlığı

Programın Hedefleri 

İçinde yaşadığımız Dünya’nın sınırlı kaynaklarını ve tüketim alışkanlıklarımızı gözden geçirmek, etkilerinin gözle görülür hale geldiği iklim değişikliğini ele almak, bu konu ile ilgili kavramları yakından tanımak ve yapabileceklerimizi fark etmek amacıyla geliştirilen bir eğitim programıdır. Program, öğretmenleri aracılığı ile öğrencilerin hatta velilerin sürdürülebilir bir gelecek için iş birliği yapabilmesini, proje yönetimi ve tasarım odaklı düşünme adımları ile bütüncül bir çevre okuryazarlığı kazanmasını hedefler.

 

Program boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

 

 • İklim Değişikliğinin Nedenleri, Etkileri ve Çözüm Önerileri

 • Yeryüzü Kaynakları ve Tüketim Alışkanlıklarımız

 • Yenilenebilir Enerji

 • Karbon Ayak İzi

 • Hava, Su, Toprak, Gürültü ve Işık Kirliliği

 • Eğitimde Proje Yönetimi

 • Tasarım Odaklı Düşünme

 • Sera Etkisi

 • Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

 • Permakültür

 • Plastik Atıklar ve Geri Dönüşüm Süreçleri

 • Atık Yönetimi

 

Aynı zamanda oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilkokul kademesinde görev yapan sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir.

  

Programın Süresi ve Zaman Planlaması 

Sali_Cuma_Mentorluk_Fikir_Kampi_TR_1.png

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

 

Katılımcılardan, eğitimin ardından 2 aylık bir mentorluk sürecine dahil olmaları ve öğrencileriyle, velileri de sürece dahil ederek, sınıf içinde, okul içinde uygulamalar yapmaları ve program özelinde plastik atık toplama gibi çalışmalar yürütmeleri beklenmektedir.  

Mentorluk sürecinde beklenen çalışmaları yerine getiren öğretmenler, öğrencileriyle birlikte online yapılacak fikir kampına katılmaya hak kazanacaklardır.

 

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, Öğretmen Akademisi Vakfı eğitim katılım belgesine dijital olarak eKampüs üzerinde erişebileceklerdir. 

 

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

 

Çevre Okuryazarlığı Eğitimi ve diğer eğitimlerimize eKampüs uzaktan eğitim platformumuzda erişebilirsiniz. Eğitimlerimize kayıt olmak için eKampüs'e giriş yapmanız gerekmektedir. eKampüs'e giriş yaptıktan sonra "Kayıt Olabileceğiniz Mesleki Gelişim Eğitimleri" bölümünde kayıt olmanız için sizi bekleyen eğitimlerimizi bulabilirsiniz. 

 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Bu eğitim programı 2021 yılında Dow iş birliğiyle başlamış ve halen Dow tarafından desteklenmektedir. 

dow.png
bottom of page