top of page

Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı

Programın Hedefleri 

Çevrim içi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı Eğitim Programı, senkron ve asenkron modüllerden oluşmaktadır. Katılımcıların  etkileşimli ve aktif katılımlı bir öğrenme ortamını deneyimleyerek kendi ders tasarımlarını yaparken referans alabilecekleri yöntem, araç ve teknikleri kullanmaları amaçlanmaktadır.

 

Eğitim programı boyunca aşağıdaki konular çalışılacaktır:

 

  • Çevrim içi eğitimde ders tasarımı

  • İzlence tasarımı

  • Çevrim içi öğrenme için ihtiyaç olunan teknoloji ve bilgisayar okuryazarlığı

  • Senkron ve asenkron öğrenme deneyimi

  • Etkileşime imkan veren yaklaşım, yöntem ve teknikler

  • Çevrim içi öğrenmede transaksiyonel uzaklık, motivasyon, hazır bulunuşluk, bireysel farklılıkları dikkate alma, iletişim ve sınıf yönetimi

  • Web araçlarının entegrasyonu

  • Biçimlendirici değerlendirme ve geri bildirim.

 

 

Aynı zamanda, oluşturulacak sosyal öğrenme grubuna dahil edilecek katılımcılar, profesyonel öğrenme topluluğunun bir parçası olacaktır.

 

Programa Kimler Katılabilir?

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okullarının ilk ve orta öğretim kademelerinde görev yapan branş ve sınıf öğretmenleri programa başvuru yapabilir.

 

Programın Süresi ve Zaman Planlaması

Eğitimin süresi toplamda altı gündür. 

 

 

* Senkron: Belirtilen saatte çevrim içi şekilde katılmanın gerekli olduğu eş zamanlı oturumlar.

* Asenkron: Program süreci kapsamında kişiye bağlı olarak istenilen zamanda tamamlanabilecek eş zamanlı olmayan oturumlar.

 

Katılım Belgesi

Programın asenkron içeriklerini zamanında tamamlayan ve senkron oturumların tamamına katılan katılımcılar, Öğretmen Akademisi Vakfı eğitim katılım belgesine dijital olarak eKampüs üzerinde erişebileceklerdir.

 

Eğitim Platformu

Eğitim, Öğretmen Akademisi Vakfı uzaktan eğitim platformu eKampüs’te www.ekampus.orav.org.tr adresinden gerçekleştirilecektir. 

Çevrim İçi Eğitimde Etkileşimli Ders Tasarımı ve diğer eğitimlerimize eKampüs uzaktan eğitim platformumuzda erişebilirsiniz. Eğitimlerimize kayıt olmak için eKampüs'e giriş yapmanız gerekmektedir. eKampüs'e giriş yaptıktan sonra "Kayıt Olabileceğiniz Mesleki Gelişim Eğitimleri" bölümünde kayıt olmanız için sizi bekleyen eğitimlerimizi bulabilirsiniz. 

Soru ve destek ihtiyaçlarınız için egitimdestek@orav.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

 

Bu eğitim programı ÖRAV öz kaynaklarıyla tasarlanmış ve erişiminize sunulmuştur.

Pazartesi_Persembe_TR_1.png
bottom of page