Akademik Liderlik

Akademik Liderlik, eğitim yöneticilerinin, öğrenme kültürünü kendi kurumlarında oluşturmaları için gereken liderlik becerilerini arttırmak amacıyla oluşturulmuştur.

2 günlük bir eğitimdir. Etkileşimli etkinliklerle yürütülen programda katılımcı sayısı her grup için en az 25 en fazla 30 kişidir.

Eğitim konu başlıkları;

  • Liderlik için kendini geliştirme
  • Etkili iletişim
  • Uzlaşma becerileri
  • Sistem yaklaşımı
  • Güvenli davranış
  • Ekip olma ve toplantı yönetimi
  • 21. yy da öğrenme

Eğitimi tamamlayan katılımcılar, MEBBIS üzerinden 16 saatlik seminer katılım belgelerini almaktadırlar.