Ölçme Değerlendirme Uzmanı İlanı

11.12.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), Türkiye’de görev yapan öğretmenlerin ve eğitim sorumluluğunu üstlenmiş tüm bireylerin kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyen eğitim projeleri geliştirmek ve yürütmek üzere 2008 yılında kurulmuş, odağında öğretmen olan ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşudur.

Öğretmenliğin özel bilgi, beceri ve tutum gerektiren bir meslek olarak toplumun gözünde hak ettiği değere ulaşmasına ve öğretmenlerin geleceğe yön veren nesilleri yetiştirmesine katkı sağlamak üzere, İstanbul’daki merkez ekibi ve ülkemizin muhtelif şehirlerinde yaşayan 250’den fazla Kısmi Zamanlı Eğitimcisi ile öğretmenlere eğitimler sunmaktadır.

 

Öğretmen Akademisi Vakfı’nın İstanbul’daki merkez ofisinde tam zamanlı olarak görev alacak, kişiler arası ilişki yönetiminde başarılı, organizasyon ve koordinasyon becerilerine sahip, geribildirime açık, olumlu yaklaşım, özgüven, eleştirel düşünce, dinamizm, yenilikçilik, araştırmacılık, girişimcilik tutum ve becerilerine sahip Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı arıyoruz.

 

Aranan Nitelikler

 • Eğitim bilimleri alanında ölçme ve değerlendirme/program geliştirme bölümünden lisans düzeyinde eğitim almış ya da öğretmenlik veya psikoloji/felsefe grubu alanında lisans eğitimini almış, ölçme ve değerlendirmede ya da program geliştirmede lisansüstü düzeyinde eğitim almış olmak,
 • Tercihen okul deneyimine sahip olmak,
 • Nitel ve nicel araştırmaların tasarım, uygulama, saha koordinasyonu, analiz ve raporlama aşamalarında deneyim sahibi olmak,
 • İstatistik ve araştırma teknikleri bilgisine sahip olmak ve istatistiksel analiz yazılımlarına hâkim olmak ve etkin olarak kullanmak,
 • Veri toplama aracı oluşturma, geliştirme, revize etme, adapte etme konusunda deneyim sahibi olmak,
 • Eğitimde ölçme ve değerlendirme konularına hâkim olmak,
 • İletişim, zaman planlama ve organizasyon becerisine sahip olmak,
 • Bilgisayar kullanımı ve özellikle ofis programlarında yetkin olmak,
 • Veri ve bulguları yorumlama becerilerine sahip olmak,
 • Konuşma ve yazın dilinde ifade etme ve aktarma becerilerini etkili kullanabilmek,
 • İngilizce bilgisine (konuşma, okuma, yazma) sahip olmak,
 • Analiz etme ve problem çözme yeteneğine sahip olmak,
 • (Öncelikli olarak ülke içinde) Seyahate engeli olmayan,
 • (Erkek adaylar için) Askerlik hizmetini tamamlamış,

 

Görev ve Sorumluluklar

Vakfın hedefleri doğrultusunda hazırlanan ve hazırlanacak proje, eğitim programı ve çalışmaların:

 • İhtiyaçlarına ve hedef kitlesine yönelik araştırma, ölçme, izleme ve değerlendirme çalışmalarının iş/zaman planını hazırlamak ve takip etmek,
 • Veri toplama araçlarını geliştirmek,
 • Saha uygulamalarını koordine etmek ve takibini yapmak,
 • Veri toplama yöntemlerini belirlemek,
 • Verileri toplamak, analizini gerçekleştirmek ve çözümlemek,
 • Araştırma raporunu hazırlamak ve ilgili yerlerle paylaşmak,
 • Ölçme değerlendirme sonuçları doğrultusunda proje, program ya da konferans içeriklerinde/formatında gerekli revizyonlar ve diğer eylem planları için öneride bulunmak,
 • Sorumlulukları dâhilinde, vakfın eğitimcileri ve diğer birimleri ile koordineli olarak vakfın ihtiyacı olan çalışmalarda yer almak, gerekli verileri temin etmek ve yorumlamak.

 

Adayların, fotoğraflı güncel özgeçmişlerini, kariyerlerindeki başarı öykülerini aktardıkları bir ön yazıyla;  25 Aralık 2018 tarihine kadar, “ÖDU2018” konu başlığı ile ik@orav.org.tr adresine başvurularını ulaştırmaları rica olunur.

 

Tüm başvurular gizlilikle değerlendirilecek; yalnızca olumlu başvurulara cevap verilecektir.

 

Öğretmen Akademisi Vakfı

www.orav.org.tr