İHALE İLANI 2. ÇAĞRI

18.09.2018 tarihinde yayınlanmıştır.

ÖĞRETMENİN İZİNDE PROJESİ “UZAKTAN EĞİTİM PLATFORMU YAZILIM, UZAKTAN EĞİTİM İÇERİK VE BARINDIRMA DESTEĞİ HİZMET ALIMI” İHALE DUYURUSU

 

TANAP Doğalgaz İletim A.Ş. tarafından Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında doğrudan yatırım mekanizması ile fonlanan Öğretmenin İzinde Projesi kapsamında ihtiyaç duyulan Öğretmen Akademisi Vakfı’nın mevcuttaki online eğitim platformunun yazılım, içerik ve barındırma desteğinin gerçekleştirilmesi hizmetleri ihale yoluyla tedarik edilecektir.

Tekliflerin kapalı zarf içinde en geç 27 Eylül 2018 günü saat 11:00’e kadar Büyük Postane Cad. No.19 Kat.4 Eminönü İstanbul adresine teslim edilmesi gerekmektedir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta ve kuryeden kaynaklanan gecikmelerden Öğretmen Akademisi Vakfı sorumlu değildir.

İhale dokümanları:

İhale Davet Mektubu

EK1 İş Tanımı

EK2 Teklif Formu

EK3 Teklif Sahibinin Beyanı

EK4 Sözleşme

EK5 Mali Kimlik Formu

EK6 Değerlendirme Tablosu

 

Dokümanlara ulaşmak için  Tıklayınız