• İstanbul Bilgi Üniversitesi sahipliğinde “Okulda Avrupa Birliği Değerleri” projesi kapsamında öğretmen eğitimleri yürüttük.
  • Yıl sonunda tüm eğitim programlarımızla toplam 14.180 öğretmen ve eğitim yöneticisine ulaştık.